Paragrafları Girintilemek

Not Simgesi

Ölçüm birimlerini değiştirmek için, - LibreOffice Writer - Genel'i seçin ve daha sonra Ayarlar alanında yeni bir ölçüm birimi seçin.


Mevcut paragrafın, seçili bütün paragrafların veya bir Paragraf Biçeminin girintilerini değiştirebilirsiniz.

Öneri Simgesi

Ayrıca, cetveli kullanarak da girintileri ayarlayabilirsiniz. Cetveli görüntülemek için, Görüntüle - Cetvel'i seçin.


Girintiler sayfanın sol ve sağ kenarlarına bağlı olarak hesaplanır. Bir paragrafı sayfa kenarına doğru uzatmak istiyorsanız, negatif bir sayı girin.

Girintiler, yazma yönüne göre farklılık gösterir. Örneğin, soldan sağa dillerdeki Metinden önce girinti değerine bakın. Paragrafın sol kenarı sol sayfa kenarına göre girintilenir. Sağdan sola dillerde, sağ paragraf kenarı sağ sayfa kenarına göre girintilenir.

Asılı bir girinti için, Metinden önce için bir pozitif değer ve ilk satır için bir negatif değer seçin.

Biçim - Paragraf - Girinti ve Aralıklar

Cetvelleri Kullanma

Şablonlar ve Biçemler