Dipnot veya Sonnot Eklemek veya Düzenlemek

Dipnotlar, sayfanın en altında, sonnot belgenin sonunda bir konuyla ilgili daha fazla bilgiye kaynak sağlar. LibreOffice dipnot ve sonnotları otomatik olarak numaralandırır.

Bir Dipnot veya Sonnot Eklemek

  1. Belgenizin içinde notun sabitleyicisini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.

  2. Ekle - Dipnot/Sonnot.

  3. Numaralandırma alanında, kullanmak istediğiniz biçimi seçin. Karakter'i seçerseniz, tara butonuna (...) tıklayın ve dipnot için kullanmak istediğiniz karakteri seçin.

  4. Tür alanında, Dipnot veya Sonnot'u seçin.

  5. Tamam'a tıklayın.

  6. Notu yazın.

Simge

Dipnotları Ekle araç çubuğundaki Dipnotu/Sonnotu Doğrudan Ekle simgesine tıklayarak da ekleyebilirsiniz.

Bir Dipnotu veya Sonnotu Düzenlemek

Dipnotlar Arasında Boşluk Bırakma