Bölüm Numaralandırma

Başlık sıralamasını değiştirebilir ya da özel bir paragraf biçemine sıralamada bir seviye atayabilirsiniz. Ayrıca başlık paragraf biçemlerine bölüm numaralandırması ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak "Başlık 1" paragraf biçemi bölüm sıralamasında en üstedir.

Başlık Biçemine Otomatik Numaralandırma Eklemek İçin

  1. Araçlar - Bölüm Numaralama'ı seçin ve sonra Numaralama sekmesine tıklayın.

  2. Paragraf Biçemi kutusunda, bölüm numaraları eklemek istediğiniz başlık biçemini seçiniz.

  3. Numara kutusuna, kullanmak istediğiniz numaralama biçemini seçin, ve sonra Tamam'a tıklayın.

Bir Başlık Paragrafından Otomatik Bölüm Numaralandırmasını Kaldımak için

  1. Başlık paragrafında, numaradan sonraki metnin başlangıcına tıklayın.

  2. Numarayı silmek için Backspace tuşuna basın.

Özel bir Paragraf Biçemini Başlık Olarak Kullanmak için:

  1. Araçlar - Bölüm Numaralama'ı seçin ve sonra Numaralama sekmesine tıklayın.

  2. Paragraf Biçemi kutusundan özel biçemi seçin.

  3. Seviye listesinden özel paragraf biçemi olarak atamak istediğiniz başlık seviyesine tıklayın.

  4. Tamam'a tıklayın.

Numaralandırılmış veya Madde İmleri eklenmiş Listelerin Anahat Düzeyini Değiştirmek

Gezginde Bölümleri Düzenleme