Belge Sınıflandırması

Belge sınıflandırması ve güvenliği hükümetler ve şirketler için önemli bir konudur.

Bir iş hedefini izlemek için işbirliği yapan kullanıcılar ve kuruluşlar arasında bilgi değişimi yapılır. Hassas bilgi içerildiğinde, tarafların hangi bilgilerin hassas olduğunu ve bu bilgilerin nasıl tanımlanacağı ve ele alınacağı konusunda anlaşmış olacağı varsayılır. Herhangi bir alıcı, bilgi sağlayıcının, bilgilerin hassasiyetini belirlemek için kabul edilen prosedürleri takip ettiğine güvenecektir.

Birlikte çalışabilir sistemlere uygulanacaksa, LibreOffice böyle hassas bilgilerin taraflar arasında kullanılabilmesi ve ifade edilebilmesi için standartlaştırılmış araçlar sağlar. Hassas bilgileri tutmak için kullanılabilen bir dizi standart "Alanlar" sunar. Bu "Alanlar"ın içeriğinin ne olması gerektiğini tanımlamaya çalışmaz. Bu yaklaşım, şu anda var olan, alıcı için yararlı olmayabilecek duyarlılığı ifade etmek için keyfi bir araç kullanan tek alternatif üzerinde bir gelişmedir.

Bu standart herhangi bir etkinlik alanında uygulanabilir olması maksadıyla geliştirilirken, LibreOffice milli güvenlik, dış denetim ve fikri mülkiyet politikalarından kaynaklanan hassas pazarlamanın olduğu havacılık ve savunma sanayi terminoloji ve kategorilerini barındırır.

LibreOffice belirli bir üreticiden bağımsız olarak TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) tarafından üretilen açık standartları kullanmaktadır. Bunlardan ilgi çekici iki tanesi:

BAF Kategorileri

LibreOffice için varsayılan BAF kategorileri aşağıda listelenmiştir.

Öneri Simgesi

Yalnızca Fikri Mülkiyet kategorisi belgenin düzenini bir filigranla değiştirecek, üst bilgi ve alt bilgi alanlarını ve belge alanının üst kısmında bilgi çubuğunu değiştirecektir. Belgeye eklenen her öge sınıflandırma yapılandırma dosyası tarafından kontrol edilir.


Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet belge içeriğinin doğasını tarif etmek için genel bir terimdir. Bu sınıflandırmayı genel amaçlı belge sınıflandırması için seçin.

Ulusal Güvenlik

Bu belge sınıflandırmasını ulusal güvenlik politika türü için seçin. Seçilen sınıflandırma belge ile birlikte dosya özelliklerinde BAILS üst verisi olarak kaydedilir ve belge düzeninde veya kullanıcı yüzünde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Dışa Aktarım Denetimi

Bu belge sınıflandırmasını dışa aktarım politika türü için seçin. Seçilen sınıflandırma belge ile birlikte dosya özelliklerinde BAILS üst verisi olarak kaydedilir ve belge düzeninde veya kullanıcı yüzünde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Uyarı Simgesi

Belge sınıflandırmasında destek için kurumsal veri güvenliği politikasına ve bilgi güvenliği yetkililerine başvurun.


Sınıflandırmanın varsayılan seviyeleri

LibreOffice belge sınıflandırmasının (BAILS) aşağıdaki gibi varsayılan seviyelerini sağlar, iş hassasiyetine göre artan sırayla:

Sınıflandırma seviyelerinin özelleştirilmesi.

LibreOffice işiniz için sınıflandırma seviyelerinin özelleştirilmesine izin verir. Seviyelerin sayılarını ve isimlerini özelleştirmek için example dosyasını yerel dizininize kopyalayın ve içeriğini düzenleyin, bu dosya Araçlar - Seçenekler - LibreOffice - Yollar - Sınıflandırma altındadır.

Öneri Simgesi

Dosyayı yerelinizde örnekteki ismiyle LibreOffice ile kullanın.


Dosyayı kaydedin ve ona erişebilmek için sınıflandırma yolunuzda gerekli değişiklikleri yapın.

Öneri Simgesi

Sistem yöneticiniz dosyayı bir ağ klasörüne koyarak tüm kullanıcıların sınıflandırma ayar dosyasına erişimlerini sağlayabilir.


Farklı sınıflandırma seviyelerindeki dosyalara içerik kopyalamak.

Güvenlik politikasında bir ihlali önlemek için, sınıflandırma seviyesi düşük olan belgelere daha yüksek sınıflandırma seviyesine sahip belgelerden kopyalama yapılmasına izin verilmez. LibreOffice pano içeriğinin hedef belgeden daha yüksek sınıflandırma seviyesine sahip olduğunu tespit ettiğinde uyarı iletisi gösterecektir.

Sınıflandırma Çubuğu

Sınıflandırma çubuğu güvenli belge işlemek için gerekli araçları içerir.

Sınıflandırma araç çubuğu, BAF kategori politikasına ve BAILS düzeylerine göre belgenin güvenliğini seçmede yardımcı olacak liste kutuları içerir. LibreOffice, sınıflandırma ilkesini belge üst verileri olarak saklamak için belge özelliklerinde (Dosya - Özellikler, Özel özellikler sekmesi) özel alanlar ekleyecektir.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Araç Çubukları menüsüne gidin ve Sınıflandırma'yı seçin