Ekle

Araç çubuğu çerçeveler, tablolar, grafikler ve diğer nesneleri eklemek için çeşitli işlevler içerir.

Aşağıdaki işlevlerden seçebilirsiniz:

Tablo

Belgeye bir tablo ekler. Aynı zamanda oka tıklayıabilir, tablo içerisine eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısına kadar sürükleyebilir ve daha sonra son hücreye tıklayabilirsiniz.

Simge

Tablo

Bölüm

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Simge

Bölüm

Elle Çerçeve Ekle

Belgeye sürüklediğinizde bir çerçeve çizer. Çerçevenin sütun sayısını seçmek için yanındaki oka tıklayın.

Simge

Elle Çerçeve Ekle

Kayan Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Simge

Kayan Çerçeve Ekle

Dipnotu Doğrudan Ekle

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Simge

Dipnotu Doğrudan Ekle

Sonnotu Doğrudan Ekle

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Simge

Sonnotu doğrudan ekle

Not

Geçerli imleç konumunda bir not ekler.

Yer İmi Ekle

İmlecin bulunduğu konuma bir yer imi ekler. Sonradan bu işaretli alanlar arasında atlamak için Gezgini kullanabilirsiniz. Bir HTML belgesinde, yer imleri bir köprü bağlantısından atlayabileceğiniz yer işaretlerine dönüşür.

Simge

Yer İmi

Dosya

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Simge

Dosya

Otomatik Metin

Otomatik Metin oluşturur, düzenler veya ekler. Biçimlendirilmiş metni, grafik, tablo ve alanlar ile metni Otomatik Metin olarak kaydedebilirsiniz. Hızlıca Otomatik Metin eklemek için, belgenizdeki Otomatik Metin için kısayol tuşlarını kullanın ve F3 tuşuna basın.

Özel Karakter Ekle

Bir kullanıcının yüklenen yazı tiplerinde bulunan sembollerden bir karakteri eklemesine izin verir.

Simge

Özel Karakter

Alan Ekle

Geçerli imleç konumunda bir alan ekler.

Simge

Alan Ekle

Kontoller

Kontroller simgesi interaktif bir form oluşturmak için ihtiyacınız olacak araçların olduğu bir araç çubuğu açar.

Simge

Denetimler

Dosyadan

Mevcut belgeye bir resmi ekler.

Simge

Resim

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.

Ses veya Video


Formül

Geçerli belgeye bir formül ekler.

Simge

Formül

Çizelge

Simge

Çizelge

OLE Nesnesi

Geçerli belgeye bir OLE nesnesi ekler. OLE nesnesi bir bağlantı olarak veya bir gömülmüş nesne olarak eklenir.

Simge

OLE nesnesi ekle

Dizin Ekle

Geçerli imleç konumunda içeriklerin bir dizinini veya bir tablosunu ekler.

Girdi

Seçilen metni dizin veya içindekiler dizini olarak işaretler.

Simge

Giriş