Nesne

Seçilmiş olan nesnenin özelliklerini düzenleyebilmek için bir alt menü açar.

Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Metin Özellikleri

Seçilmiş çizim veya metin nesnesinde yerleşim ve sabitleme seçeneklerini ayarlar.

Yazı Sanatı

Daha önceden Yazıtipi Çalışması iletişim penceresi ile oluşturulmuş, seçili nesnenin Yazıtipi Çalışması etkilerini düzenler.