Satır numaralaması

Mevcut belgedeli satır numalarını ekler, kaldırır veya onları biçimlendirir. Bir paragrafı satır numaralandırmadan dışlamak için, paragrafa tıklayın, Biçim - Paragraf'ı seçin, Numaralama sekmesine tıklayın ve Bu paragrafın da satırlarını numarala onay kutusunu temizleyin. Bir paragraf biçemini de satır numaralamadan dışlayabilirsiniz.

Not Simgesi

Satır numaralandırma HTML biçiminde kullanılamaz.


Bu komuta erişmek...

Araçlar - Satır Numaralama seçeneğini seçin (HTML biçimi için değil)


Numaralandırmayı göster

Mevcut belgeye satır numarası ekler.

Görünüm

Satır numaralandırma özelliklerini ayarlar.

Karakter Biçemi

Satır numaraları için kullanmak istediğiniz biçemi seçin.

Biçim

Kullanmak istediğiniz numaralama biçemini seçin.

Konum

Satır numaralarının görünmesini istediğiniz yeri seçin.

Uzaklık

Satır numarası ve metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Aralık

Satır numaraları için sayma aralığını girin

Ayırıcı

Sayma aralığı birden fazla olduğu durumlarda gösterilmesi için bir ayırıcı karakter girebilirsiniz.

Metin

Ayırıcı olarak kullanmak istediğiniz metni girin.

Her

Ayırıcılar arasında bırakılacak satır numarasını girin.

Not Simgesi

Ayırıcılar sadece numaralandırılmamış satırlarda gösterilmektedir.


Say

Satır sayımına boş paragrafların veya metin çerçevelerindeki satırların dahil edilip edilmeyeceğini belirtin.

Boş satırlar

Satır sayımında boş paragrafları dahil eder.

Metin çerçevesi içindeki satırlar

Metin çerçevelerindeki metne satır numaraları ekler. Numaralandırma her metin çerçevesinde baştan başlar ve belgenin esas metin alanındaki satır sayımından hariç tutulur. Bağlantılı çerçevelerde numaralandırma baştan başlamaz.

Her yeni sayfayı baştan başlat

Satır numaralamasını belgedeki her sayfanın başından yeniden başlatır.

Satır Numaraları Ekleme