Tüm Dizinler ve Tablolar

Mevcut belge içerisindeki tüm dizinleri ve içindekiler dizinlerini günceller. İmleci, bu komutu kullanmadan önce, bir dizin veya tabloya yerleştirmeniz gerekmez.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Güncelle - Tüm Dizinler ve Tablolar seçeneğini seçin