Dipnotlar

Dipnot ve sonnot biçimlendirmesini belirler.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar - Dipnotlar sekmesini seçin


Not Simgesi

Dipnotlar ve sonnotlar ile ilgili ilave seçenekleri ayarlamak için Biçim - Sayfa'yı seçin ve ardından Dipnot sekmesine tıklayın.


Otomatik Numaralandırma

Numaralandırma

Dipnot ve sonnot için kullanmak istediğiniz numaralama biçemini seçin.

Seçim

Açıklama

A, B, C

Büyük harf

a, b, c

Küçük harflerle

I, II, III

Roma rakamları (büyük)

i, ii, iii

Roma rakamları (küçük)

1, 2, 3

Arapça rakamlar

A,... AA,... AAA,...

Büyük harfler ile alfabetik numaralandırma. İlk 26 girdi sonrası numaralandırma "AA" ile başlar.

a,... aa,... aaa,...

Küçük harfler ile alfabetik numaralandırma. İlk 26 girdi sonrası numaralandırma "aa" ile başlar.


Saymak

Sonnot için numaralama seçeneğini seçin.

Seçenekler

Anlamı

Her sayfa için

Dipnot numaralandırmasını her sayfanın başında yeniden başlatır. Bu seçenek sadece Konum alanındaki Sayfa sonu onay kutusu seçili ise kullanılabilir.

Her bölüm için

Her bölümün başlangıcında dipnotları numaralandırmayı baştan başlatır.

Her belge için

Belgedeki dipnotları sıralı numaralandırır.


Burdan başla

Belgedeki ilk dipnot için bir sayı girin. Bu seçenek sadece Sayma kutusundaki "Belge başına" seçeneğini işaretlediyseniz kullanılabilir.

Önce

Bilgi metnindeki dipnot numarasının önünde göstermek istediğiniz metni girin. Örneğin, "Dipnot 1" şeklinde gösterim için bu alana "Dipnot" yazın.

Sonuna ekle:

Bilgi metnindeki dipnot numarasından sonra göstermek istediğiniz metni girin. Örneğin, "1)" şeklinde gösterim için bu alana ")" yazın.

Öneri Simgesi

Dipnot numaraları varsayılan olarak dipnot alanının soluna hizalanırlar. Sağa hizalı dipnot numaraları için önce Dipnot paragraf biçemini değiştirin. F11 tuşuna basın ve Biçemler penceresini açarak paragraf biçemleri listesinden Dipnot'u seçin. Yerel menüyü sağ tıklayarak açın ve Değiştir'i seçin. Girintiler ve Aralama sekme sayfasına gidip ilk satır dahil paragraftan önce ve sonra girintilemeyi 0 yapın. Sekmeler sekme sayfasında sağı 12pt, solu 14pt olan bir sekme oluşturun. Ardından Dipnot/Sonnot Ayarları penceresine girin ve Önce ve Sonra kutularına \t yazın.


Konum

Sayfa sonu

Dipnotları sayfanın altında gösterir.

Belge sonu

Dipnotları sonnot olarak belgenin sonunda gösterir.

Biçemler

Belgenizdeki dipnotlarda düzgün bir görüntü sağlamak için, dipnotlar için bir paragraf biçemi atayın.

Paragraf

Dipnot metni için paragraf biçemi seçin.

Sayfa

Dipnotlar için kullanmak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Not Simgesi

Bu seçenek sadece Konum alanındaki Belge sonu onay kutusu seçili ise kullanılabilir.


Karakter Biçemleri

Dipnot sabitleyicileri ve metin için biçemler atayabilirsiniz. Önceden tanımlanmış dipnot biçemleri, ya da farklı biçem kullanabilirsiniz.

Metin alanı

Belgenizin metin alanındaki dipnot sabitleyicileri için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Dipnot alanı

Dinnot alanında dipnot numaralandırması için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Devam uyarısı

Dipnotun Sonu

Dipnotların bir sonraki sayfada da devam ettiği durumlarda göstermek istediğiniz metni girin, örneğin "Devamı şu sayfadadır ". LibreOffice Writer takip eden sayfa numarasını otomatik olarak ekler.

Sonraki sayfanın başlangıcı

Dipnotların devam ettiği sayfada göstermek istediğiniz metni girin, örneğin, "Şu sayfadan devam etmektedir ". LibreOffice Writer önceki sayfa numarasını otomatik olarak ekler.