Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirler.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Bölüm Numaralama - Numaralama sekmesini seçin


Seviye

Değişiklik yapmak istediğiniz bölüm ve anahat seviyesine tıklayın ve daha sonra seviye için numaralandırma seçeneğini belirleyiniz. Paragraf biçemi hariç, tüm seviyelere numaralandırma seçeneklerini uygulamak için "1-10"a tıklayın.

Numaralandırma

Taslak seviyesini seçmek için biçimlendirmeyi belirleyin.

Paragraf Biçemi

Seçilen bölüm ve anahat seviyesine atamak istediğiniz paragraf biçemini seçiniz. Eğer "Hiçbiri"ne tıklarsanız, seçilen anahat seviyesi tanımlanmaz.

Sayı

Seçilen taslak seviyesine uygulamak istediğiniz numaralandırma biçemini seçiniz

Seçim

Açıklama

A, B, C, ...

Büyük harfler

a, b, c, ...

Küçük harfler

I, II, III, ...

Roma rakamları (büyük)

i, ii, iii, ...

Roma rakamları (küçük)

1, 2, 3, ...

Arapça rakamlar

A,... AA,... AAA,...

Özdeş büyük harflerle alfabetik numaralandırma. Harf sayısı bölüm seviyesini belirtir. Örneğin, "BBB" üçüncü bölümdeki ikinci sayıdır.

a,... aa,... aaa,...

Özdeş küçük harflerle alfabetik numaralandırma. Harf sayısı bölüm seviyesini belirtir. Örneğin, "cc" bölüm ikideki üçüncü sayıdır.

Hiçbiri

Numaralandırma sembolü yok. Sadece Ayırıcı alanlarda tanımlı karakter veya sembol, numaralandırılmış satırın başında görünür.


Karakter Biçemi

Numaralandırma karakter biçimini seçin.

Alt seviyeleri göster

Bölüm numaralandırma eklemek için anahat düzeyleri sayısını seçin.Örneğin, bölüm numaralandırmayı üç düzeyde göstermek için "3" seçeneğini seçin: 1.1.1

Ayırıcıdan Önce

Bölüm numarasından önce göstermek istediğiniz metni giriniz. Örneğin, "Bölüm 1" yapmak için "Bölüm" yazın.

Ayırıcıdan Sonra

Bölüm numarasından sonra göstermek istediğiniz metni giriniz. Örneğin, "1." yapmak için (.) nokta yazın.

Burdan başla

Bölüm numaralandırmasının yeniden başlamasını istediğiniz sayıyı girin.