Bölüm Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirtir.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Bölüm Numaralama seçeneğini seçin


Bölüm numaralandırma paragraf biçemlerine bağlanmıştır. Varsayılan olarak "Başlık" paragraf biçemleri (1-10) karşılık gelen bölüm numaralandırma seviyelerine (1-10) atanır. Eğer isterseniz, farklı paragraf biçemlerini farklı anahat numaraladırma seviyelerine atayabilirsiniz.

Öneri Simgesi

Numaralandırılmış başlıklar istiyorsanız, paragraf biçemine numara atamak için Araçlar - Bölüm Numaralandırma menü komutunu kullanın. Biçimlendirme araç çubuğundaki Numaralandırma simgesini kullanmayın.


Not Simgesi

Ekran görüntüsündeki bölüm ve anahat numaralarını vurgulamak için Görünüm -Alan Gölgeleme'yi seçin.


Numaralandırma

Mevcut belgedeki numara biçimini ve bölüm numaralandırma hiyerarşisini belirler.

Konum

Numaralandırılmış ya da madde imli listeler için girinti, aralama ve hizalama seçeneklerini ayarlar.

Biçim

Bölüm ve anahat numara biçimini kaydeder veya yükler. Kaydedilmiş anahat biçimi tüm metin belgeleri için kullanılabilir.

Not Simgesi

Biçim düğmesi sadece bölüm ve anahat numaralama için kullanılabilir. Numaralandırılmış veya madde imli liste biçemleri için, paragrafların Numaralandırma Biçemleri'ni değiştirin.


İsimsiz 1 - 9

Seçtiğini anahat seviyesine atamak için önceden tanımlanmış numaralandırma biçemini seçin.

Farklı Kaydet

Bölüm ve anahat seviyesi için mevcut ayarları kaydedebileceğiniz iletişim penceresi açar. Daha sonra bu ayarları başka bir belgeden yükleyebilirsiniz.

Farklı Kaydet

Listedeki numaralandırma biçemine tıklayın ve daha sonra biçem için isim girin. Numaralar biçemlerin atandığı anahat seviyelerine karşılık gelir.