Biçemler

Biçimlendirme biçemlerini uygulamak, düzenlemek, biçem eklemek ve kaldırmak veya oluşturmak için Biçemler penceresini kullanın. Biçemi uygulamak için bir girdiye çift tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Biçemler'i seçin

Biçimlendirme Araç çubuğunda, tıklayın

Simge

Biçemler


Biçemle penceresini kilitlemek için, küçük çubuğunu çalışma alanınızın sağına veya soluna sürükleyin. Kiliti çözmek için, çubuk üzerindeki boş bir alana iki kere tıklayın.

Varsayılan olarak Biçemler penceresi kullanılabilir biçemlerin ön izlemelerini gösterir. Ön izlemeler Uzman yapılandırması bölümünde /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview değerini false yaparak kapatılabilir.

Bir biçem nasıl uygulanır:

  1. Metni seçin. Bir kelimeye Karakter Biçemi uygulamak için kelimeye tıklayın. Bir Paragraf Biçemi uygulamak için paragrafa tıklayın.

  2. Biçemler penceresinden istediğiniz biçeme çift tıklayın.

Öneri Simgesi

Araçlar - Özelleştir - Klavye sekme sayfasındaki Biçemler için kısa yol tuşları atayabilirsiniz.


Biçemler araç çubuğu belgenizi biçimlendirmek için simgeler içerir:

Biçem Sınıfı

Simge

Paragraf Biçemleri

Paragraflar için biçimledirme biçemini gösterir. Paragraf biçemlerini, yazı tipi, numaralandırma ve anahat gibi biçimlendirmeleri belgenizdeki paragraflara uygulamak için kullanın.

Simge

Karakter Biçemleri

Karakterler için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Paragraf içinde seçili metne yazı karakteri biçemlerinin uygulanması için karakter biçemlerini kullanın.

Simge

Çerçeve Biçemleri

Çerçeveler için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Çerçeve anahatlarını ve konumunu biçimlendirmek için çerçeve biçemlerini kullanın.

Simge

Sayfa Biçemleri

Sayfalar için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere sayfa anahatlarını belirlemek için sayfa biçemlerini kullanın.

Simge

Liste Biçemleri

Numaralı ve madde imli listeler için biçimlendirme biçemlerini gösterir. Numara ve madde imi karakterlerini biçimlendirme ve girinti tanımlamak için biçem listeleyi kullanın.

Simge

Doldurma Biçim Kipi

Belge içerisinde seçtiğiniz metne veya nesneye seçtiğiniz biçemi uygular. Bu simgeye tıklayın ve daha sonra bir seçimi belgeye sürükleyerek biçemi uygulayın. Bu kipten çıkmak için, simgeye tekrar tıklayın veya Esc tuşuna basın.

Simge

Seçimden Yeni Biçem

Daha fazla komutun olduğu bir alt menü açar.

Seçimden Yeni Biçem

Mevcut paragraf, sayfa veya seçimin biçimine dayalı yeni bir biçem oluşturur.

Biçemi güncelle

Belge içerisindeki imlecin bulunduğu konumdaki elle biçimlendirilmiş öznitelikler Biçemler penceresinde seçili olan biçeme eklenecektir.

Biçem yükle

Başka bir belgeden biçemleri içe aktarmak için Biçem Yükle iletişim penceresini açar.

Öneri Simgesi

Biçemler hakkında daha fazla bilgi.


Uygulanan Biçemler

Geçerli paragrafa, seçilmiş paragrafa veya seçili bir nesneye bir biçem atar.