Metin Dağılımı

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Resim - Özellikler - Kaydır sekmesini seçin

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Kaydır sekmesini seçin

Ekle - Çerçeve -Çerçeve - Kaydır sekmesini seçin

Biçim - Kaydır - Düzenle - Kaydır sekmesini seçin


Öneri Simgesi

Bir tablonun etrafında metin kaydırmak için, tabloyu bir çerçeveye yerleştirin, daha sonra metni çerçevenin etrafından kaydırın.


Ayarlar

Hiçbiri

Nesneyi belgede ayrı bir satıra yerleştirir. Belgedeki Metin nesnenin üstünde ve altında görünür, ama nesnenin yanlarındadır.

Simge

Hiçbiri

Önce

Eğer yeterli yer varsa metni nesnenin soluna kaydırır.

Simge

Önce

Sonuna ekle:

Yeterli yer olmadığında metni nesnenin sağına kaydırır.

Simge

Sonuna ekle:

Paralel

Nesnenin kenar çerçevesinin dört bir yanına metni dağıtır.

Simge

Paralel

İçinden

Nesneyi metnin önüne yerleştirir.

Simge

İçinden

En Uygun

Metni otomatik olarak sola, sağa veya nesnenin kenar çerçevesinin dört yanına kaydırır. Sayfa ile nesne arasındaki fark 2cm'den az ise metin kaydırılmaz.

Simge

En Uygun

Seçenekler

Metin dağılımı seçeneklerini belirtin.

İlk Paragraf

Enter tuşuna basıldıktan sonra nesnenin altında yeni bir paragraf başlar. Paragraflar arasındaki boşluk nesnenin boyutu tarafından belirlenir.

Arkaplanda

Seçilen nesneyi arkaplana taşır. Bu seçenek yalnızca İçinden metin dağılım türünü seçerseniz kullanılabilir.

Dış hat

Metni nesnenin şeklin etrafına dağıtır. Bu seçenek İçinden metin dağılımı türü veya çerçeveler için kullanılabilir değildir. Bir nesnenin konturunu değiştirmek için, nesneyi seçin, daha sonra Biçim - Metin Dağılımı - Konturu Düzenleyi seçin.

Sadece dış kısım

Metni, nesne şeklindeki açık alanlara değil, yalnızca nesnenin dış hattına dağıtır. Bu özellik çerçeveler için uygun değildir.

Boşluklar

Seçilen nesne ile metin arasındaki boşluk miktarını belirtir.

Solda

Nesnenin sol kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Sağa

Nesnenin sağ kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Yukarı

Nesnenin üst kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Aşağı

Nesnenin alt kenarıyla metin arasında olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.