Dipnot/Sonnot

Dipnot ve sonntoları ve onların numaralandırma biçimlerini tanımlar

Bu komuta erişmek...

Ekle - Bölüm - Dipnot/Sonnot sekmesini seçin

Biçim - Bölümler - Seçenekler düğme Dipnotlar/Sonnotlar sekmesini seçin


Dipnotlar

Metnin sonunda topla

Bölümlerin sonuna dipnot ekler. Eğer bölüm bir sayfaya sığmıyor ise, dipnotlar dipnot sabitleycilerinin olduğu sayfaya eklenir.

Numaralamayı yeniden başlat

Dipnot numaralandırmasına belirlediğiniz numaradan yeniden başlar.

Burdan başla

Atamak istediğiniz dipnotun numarasını girin.

Özgün biçim

Dipnotlar için özelleşmiş bir numaralandırma tanımlar. Bu onay kutusu yalnızca Numaralandırmaya yeniden başla onay kutusu işaretli ise kullanılabilir.

Önce

Dipnot numarasından sonra görüntülemek istediğiniz metni girin.

Düğmeyi kendi biçimine çevir

Dipnot için numaralandırma biçemini seçin.

Sonuna ekle:

Dipnot numarasından sonra görüntülemek istediğiniz metni girin.

Son notlar

Bölümün sonunda topla

Bölümün sonuna sonnotlar ekler.

Numaralamayı yeniden başlat

Sonnot numaralandırmasına belirlediğiniz numaradan yeniden başlar.

Burdan başla

Atamak istediğiniz dipnotun numarasını girin.

Özgün biçim

Sonnotlar için özelleşmiş bir biçimlendirme tanımlar. Bu onay kutusu Numaralandırmaya yeniden başla onay kutusu işaretli ise kullanılabilir.

Önce

Dipnot numarasından sonra görüntülemek istediğiniz metni girin.

Düğmeyi kendi biçimine çevir

Dipnot için numaralandırma biçemini seçin.

Sonuna ekle:

Dipnot numarasından sonra görüntülemek istediğiniz metni girin.