Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Sayfa - Sütunlar sekmesini seçin

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Sütunlar sekmesini seçin

Görünüm - Biçemler - seçeneğini seçip, içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni - Sütunlar sekmesini seçin

Ekle - Çerçeve - Cerçeve - Sütunlar sekmesini seçin

Ekle/Biçim - Bölüm (ler) - Sütunlar sekmesini seçin


Varsayılan ayarlar

Önceden tanımlanmış sütun yerleşimlerinden seçebilir ya da kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Bir yerleşimi bir sayfa biçemine uyguladığınızda, bütün sayfalar güncellenen biçemi kullanırlar. Benzer olarak, bir yerleşimi bir çerçeve biçemine uyguladığınızda, bütün çerçeveler güncellenen biçemi kullanırlar. Ayrıca sadece tek bir çerçeve için sütun yerleşimini değiştirebilirsiniz.

Sütunlar

Bir sayfada, çerçevede veya bölümde olmasını istediğiniz sütun sayısını girin.

Önceden tanımlanmış sütun yerleşimlerinden birini de seçebilirsiniz.

Seçim alanları

İçeriği sütunlara dengeli olarak dağıt

Çok-sütunlu bölümlerde metni eşit olarak dağıtır.

Genişlik ve boşluk

Eğer Otomatik genişlik onay kutusu seçili değilse sütun için genişliği ve aralama seçeneklerini girin.

(Sütun numarası)

Sütun numarasını, genişliğini ve bitişik sütunlarla mesafesini gösterir.

Sol ok

Sütün görüntüsünü bir sütun sola kaydırır.

Simge

Sol ok

Sağ Ok

Sütün görüntüsünü bir sütun sağa kaydırır.

Simge

Sağ Ok

Genişlik

Sütunun genişliğini girin.

Uzaklık

Sütunlar arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

OtomatikGenişlik

Eşit genişlikli sütunlar oluşturur.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

Sütun anahat önizlemesi etrafındakileri göstermeden sadece sütunu gösterir.

Ayraç çizgisi

Bu alan ancak yerleşiminiz birden fazla sütun içeriyorsa kullanılabilir.

Çizgi

Sütun ayırıcı çizgi için biçimlendirme biçemi seçin. Eğer ayırıcı çizgi istemiyorsanız "Hiçbiri" 'ni seçiniz.

Yükseklik

Ayırıcı çizgi uzunluğunu sütun alanı yüksekliğinin yüzdesi olarak giriniz.

Konum

Ayırıcı çizginin dikey hizalamasını seçiniz. Bu seçenek sadece çizginin Yükseklik değeri %100'den az olduğunda kullanılabilir.

Uygula

Sütun yerleşimine uygulamak istediğiniz öğeyi seçiniz. Bu seçenek sadece Biçim - Sütunlar seçildiğinde kullanılabilir.

Özellikler

Metin yönü

Karmaşık metin düzeni (CTL) kullanan bir paragraf için metin yönünü belirleyin. Bu özellik ancak karmaşık metün düzeni (CTL) desteği etkinleştirilmişse kullanılabilir.