Anahat & Numaralandırma

Paragraftan anahat seviyesi, numaralandırma veya madde imlerini kaldırır veya bunları ekler. Ayrıca kullanılacak numaralandırma biçemini seçebilir ve numaraladırma listesindeki numaralandırmayı sıfırlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Paragraf - Numaralama sekmesini seçin

Biçim - Biçemler - seçeneğini seçip, içerik menüsünü açınDeğiştir/Yeni - Numaralandırma sekmesini seçin (Paragraf Biçemleri)


  1. Aynı paragraf biçemini kullanan paragrafların numaralandırma seçenekleri değiştirmek için, Görünüm - Biçemler den sonra Biçimlendirmeyi seçip Paragraf Biçemlerisimgesine tıklayın. Listedeki biçeme sağ tıklayıp, Değiştir'i seçin ve Anahat ve Numaralama sekmesine tıklayın.

  2. Seçili paragraftaki numaralandırma özelliklerini değiştirmek için, Biçim - Paragraf'ı seçin ve Anahat ve Numaralandırma sekmesine tıklayın.

Anahat düzeyi

Paragraf Biçemi veya seçili paragraftan 1'den 10'a kadar bir seviyede anahat seviyesi atar. Anahat seviyesini sıfırlamak için Gövde metni'ni seçin.

Numaralandırma

Numaralandırma Biçemi

Paragrafa uygulamak istediğiniz Numaralandırma Biçemi'ni seçin. Bu biçemler, eğer Numaralandırma Biçemleri simgesine tıklarsanız Biçemler penceresinde de listelenir.

Biçem Düzenle

Seçilen numaralandırma biçeminin özelliklerini düzenleyin. Bu özellikler verilen numaralandırma biçemi ile biçimlendirilmiş bütün paragraflara uygulanacaktır.

Bu bölüm yalnızca mevcut paragrafın özelliklerini Biçim - Paragraf seçip düzenlediğinizde görünür.

Bu paragrafta yeniden başlat

Numaralandırmayı geçerli paragraftan yeniden başlatır.

Bununla başla

Bu onay kutusunu seçin ve paragrafa atamak istediğiniz sayıyı girin.

"Bununla başla" çevirme düğmesi

Paragrafa atamak istediğiniz sayıyı girin. Sonraki paragraflar girdiğiniz sayıdan itibaren ardışık olarak numaralandırılacaktır.

Satır numaralaması

Satır numaralandırma seçeneklerini belirtin. Belgenize satır numaları eklemek için Araçlar - Satır Numarama'yı seçin.

Bu paragrafı satır numaralandırmaya dahil et

Mevcut paragrafı satır numaralandırmaya dahil eder.

Bu paragrafta yeniden başlat

Satır numaralandırmayı mevcut paragrafta yeniden veya gireceğiniz sayıdan başlatır.

Bununla başla

Satır numaralandırmayı kaçtan yeniden başlatmak istediğinizi girin