Metin Akışı

Heceleme ve sayfalama seçeneklerini belirtin.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Paragraf - Metin Akışı sekmesini seçin

Biçim - Biçemler - içerik menüsünden Değiştir/Yeni - Metin Akışı sekmesini seçin

Düzenle - Bul & Değiştir - Biçim - Metin Akışı sekmesini seçin


Heceleme

Metin belgeleri için heceleme seçeneklerini belirtin.

Otomatik

Paragrafın neresinde ihtiyaç olursa tireler otomatik olarak eklenir.

Satır sonu karakterleri

Tireden önce satır sonunda bırakılacak en az karakter sayısını girin.

Satırbaşı karakterleri

Tireden sonra satır başında gözükecek en az karakter sayısını girin.

Birbirini takip edebilecek en fazla tire sayısı

Tirelerle ayrılabilecek en fazla sayıdaki ardışıl satır sayısını girin.

Sonlandırmalar

Sayfa veya sütun sonlandırma seçeneklerini belirtin.

Ekle

Bu onay kutusunu işaretleyin ve kullanmak istediğiniz kesme türünü seçin.

Tür

Eklemek istediğiniz kesme türünü seçin.

Konum

Nereye sonlandırma eklemek istediğinizi seçin.

Sayfa Biçemi İle

Bu onay kutusunu işaretleyin ve sonlandırmadan sonra ilk sayfada kullanmak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Sayfa Biçemi

Sonladırmadan sonraki ilk sayfa için kullanmak istediğiniz biçimlendirme biçemini seçin.

Sayfa numarası

Kesmeyi takip eden ilk sayfa için sayfa numarası girin. Geçerli sayfa numaralandırmasının devam etmesini istiyorsanız onay kutusunun işaretini kaldırın.

Seçenekler

Bir sayfa sonlandırmasından sonra gözüken paragraflar için metin akış seçeneklerini belirtin.

Paragrafı bölme

Bir sonlandırma eklendikten sonra, paragrafı tamamını veya sütunu sonraki sayfaya kaydırır.

Paragrafları bir arada tut

Sayfa veya sütun sonlandırması eklendikten sonra mevcut paragrafı ve takip eden paragrafları bir arada tutar.

Sayfa sonunda tek kalan satırları önle

Sayfa sonlandırmasından önceki paragrafta olan en az satır sayısını belirler. Bu onay kutusunu seçin ve Satırlar kutusuna bir sayı girin. Eğer sayfa sonundaki satır sayısı Satırlar kutusuna giirilenden daha az ise, paragraf sonraki sayfaya kaydırılır.

Sayfa başında tek kalan satırları önle

Aradan sonra gelen ilk sayfadaki bir paragraftaki asgari satır sayısını belirtmektedir. Bu onay kutusunu seçin ve ardından Satırlar kutusuna bir sayı girin. Eğer sayfanın en üstündeki satır sayısı, Satırlar kutusunda belirtilen miktardan az ise aranın konumu düzeltilecektir.

Paragraf Başı Tek satır.