Dizin

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür İçindekiler olduğunda) seçin


Tür ve Başlık

Dizinin tür ve başlığını belirtin.

Tür

Eklemek istediğiniz dizinin türünü seçin. Bu sekmedeki seçenekler seçtiğiniz dizin türüne bağlıdır. Ekle - İçindekiler ve Dizinler - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça'yı seçtiğinizde imleç bir dizinde ise, o dizini düzenleyebilirsiniz.

Başlık

Seçilen dizine bir başlık girin.

Elle yapılan değişikliklere karşı korumalı

Dizinin içeriği değiştirilmesin diye korur. Bir dizine elle yapılan değişiklikler, dizin yenilendiğinde kaybolur. İmlecin korumalı alanlardan kaymasını istiyorsanız, - LibreOffice Writer - Biçimlendirme Yardımı'nı seçin ve sonra Korumalı Alanlar bölümünden İmleci etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

Dizin oluştur

Belge için mi yoksa bölüm için mi dizin oluşuturulacağını seçin.

Değerlendirme seviyesi

Dizinde yer alacak başlık seviyelerini girin.

Buradan oluştur

Dizinde yer alacak bilgiyi belirtmek için bu alanı kullanın.

Anahat

Taslak seviyelerini kullanarak dizini oluşturur, yani, önceden tanımlanmış başlık biçemleri (Başlık 1-10) ile biçimlendirilmiş pragraflar dizine eklenir.

Anahat seviyelerini Biçimlendirme - Paragraf iletişim penceresinin Anahat & Numaralandırma sekmesini kullanarak da atayabilirsiniz.

Koşullu Biçemler

Biçem Ata iletişim pencersinde dizin olarak belirttiğiniz paragraf biçimlerini kapsar. Dizinde içermek istediğiniz paragraf biçemlerini seçmek için, bu kutunun sağındaki Biçem Ata (...) düğmesine tıklayın.

Biçem ata

Dizinde içermek istediğiniz paragraf biçemlerini seçebileceğiniz Biçem Ata iletişim penceresini açar.

Dizin işaretleri

Dizine Ekle - İçindekiler ve Dizin - Dizin Girdisi'ni seçerek eklediğiniz dizin girdilerini içerir.