Dizin Girişi Ekle

Seçilen metni dizin veya içindekiler dizini olarak işaretler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İçindekiler ve Dizin - Dizin Girdisi'ni seçin

Ekle araç çubuğundan şunu tıklayın

Simge

Giriş


Bir dizin girdisini düzenlemek için imleci dizin alanının önüne yerleştirin. Düzenle - Başvuru - Dizin Girdisi... yolunu seçin.

Dizin Girdisi Ekle iletişim penceresini girdileri seçip eklerken açık bırakabilirsiniz.

Seçim

Dizin

Girdi eklemek istediğiniz dizini seçin.

Girdi

Belgedeki seçili metni görüntüler. Eğer isterseniz, dizin girişi için farklı bir kelime girebilirsiniz. Belgedeki seçili metin değiştirilmez

1. Anahtar

Buraya girdiğiniz kelimeyi geçerli seçimin bir alt girişi yapar. Örneğin,"soğuk" seçerseniz ve "hava" kelimesini 1.anahtar olarak girerseniz, dizin girişi "hava, soğuk"olur.

2. Anahtar

Mevcut seçimi 1'nci anahtarın bir alt-alt girdisi yapar. Örneğin, eğer "soğuk" kelimesini seçer ve "hava durumu" kelimesini 1'nci anahtar ve "kış" kelimesini 2'nci anahtar olarak girerseniz, dizin girdisi "hava durumu, kış, soğuk" olur.

Fonetik okuma

Karşılık gelen girdinin fonetik karşılığını giriniz. Örneğin, eğer bir Kapon Kanji karakterinin birden fazla telaffuzu varsa, doğru telaffuzu Katakana kelimeleri ile girin. Kanji kelimeleri daha sonra fonetik okuma gidilerine göre sıralanacaktır. Bu özellik yalnızca Asya dil desteği aktif olduğunda kullanılabilir.

Ana Girdi

Seçilen metni alfabetik bir dizinde ana girdi yapar. LibreOffice ana girdinin sayfa numarasını dizindeki diğer girdilerden farklı bir biçimde gösterir.

Seviye

Paragraf biçimi "Başlık X" (X = 1-10) olarak kullanan girdiler içindekiler tablosuna otomatik olarak eklenirler. Dizindeki girdinin düzeyi, başlık biçeminin anahat düzeyine karşılık gelir.

Not Simgesi

Bu seçenek sadece içindekiler dizini ve kullanıcı-tanımlı dizin girdileri için kullanılabilir.


Tüm eş metinlere uygula

Seçilen metnin belgede geçtiği diğer tüm yerleri otomatik olarak işaretler. Üst bilgi, alt bilgi, çerçeve, resim yazısı ve alt yazıdaki metinler dahil edilmemiştir.

İletişim penceresine elle girdiğiniz bir Girdi için fonksiyon kullanamazsınız.

Öneri Simgesi

Bir girdi içerisine bir metin alanının tüm tekrarlarını eklemek için, metni seçin, Düzenle - Bul ve Değiştir'i seçin ve Tümünü Bul'a tıklayın. Daha sonra Ekle - Girdiler ve Tablolar - Girdi'yi seçip Ekle'yi tıklayın.


Büyük/küçük harf duyarlı olarak

Büyük harfler ile küçük harfler arasındaki farklılıkları dikkate alır.

Yalnızca tam sözcükler

Arama metnine tam uyan tüm kelimeleri veya hücreleri arar.

Ekle

Metindeki bir dizin girdisini işaretler.

Kapat

İletişim penceresini kapatır.

Yeni kullanıcı tanımlı dizin

Özelleşmiş bir dizin oluşturmanızı sağlayan Kullanıcı Tanımlı Yeni Dizin oluştur iletişim penceresini açar.

İsim

Kullanıcı tarafından tanımlanan dizin için bir isim giriniz. Yeni dizin kullanılabilir dizinler ve tablolar listesine eklenmiştir.

İçindekiler ve Dizin tablolarının kullanımı