Giriş alanı

Belgede tıklayarak açabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bir metin alanı ekler. Girdi alanlarını metin için ya da ya da bir değişkene değer atamak için kullanabilirsiniz .

Belgede bir Girdi Alanı 'nın içeriğini değiştirmek için, alana tıklayın ve daha sonra iletişim penceresinin altındaki kutuda yer alan metni düzenleyin.

Kaynak

Bu kutu, Alanlar iletişim penceresinin İşlevler sekmesindeki Girdi Alanının Kaynak kutusuna girdiniz adı gösterir. Alttaki kutu alanın içeriğini gösterir.

Sonraki

Belgedeki bir sonraki girdi alanına sıçrar. Bu düğme sadece imleci bir girdi alanının hemen önüne getirip daha sonra Shift+Ctrl+F9 tuşlarına bastığınızda kullanılabilir olur.