Dipnot/Sonnot

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Üst bilgi ve Alt bilgi - Üst bilgi veya Alt bilgi'yi seçin

İçerik menüsünü açın - seçin: Dipnot/Son Not(Eklenmiş Dipnot/Sonnot)

Ekle araç çubuğundan şunu tıklayın

Simge

Dipnotu Doğrudan Ekle


Numaralandırma

Dipnotlar ve sonnotlar için kullanmak istediğiniz numaralama türünü seçin.

Otomatik

Eklediğiniz dipnot ve sonnotlara ardışık numaraları otomatik olarak ekler. Otomatik numaralandırma için ayarı değiştirmek için, Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar'ı seçin.

Karakter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Seç

Bir dipnot ya da sonnot sabitleyici olarak özel karakter ekler.

Tür

Bir dipnot mu yoksa sonnot mu ekleneceğini seçin. Sonnot numaralandırması dipnot numaralandırmasında ayrıdır.

Dipnot

Belgede mevcut imleç konumu bir dipnot sabitleyici ekler, ve sayfanın altına bir dipnot ekler.

Sonnot

Belgedeki mevcut imleç konumuna sonnot sabitleyicisi ekler. ve belgenin sonuna da sonnot ekler.

Dipnotlarla çalışmak için öneriler..