Gizli Paragraflar

Saklı paragrafları gösterir ve gizler. Bu özellik sadece saklı paragrafların ekran görünümünü etikler, onların basılmasını değil.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Gizli Paragraflar seçeneğini seçin


Not Simgesi

Bu özelliği etkinleştirmek için, - LibreOffice Writer - Biçimlendirme Yardımı'nı seçin ve Görünüm alanındaki Saklı paragraflar onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.


alan komutu olan "Saklı Paragraf"'ı bir paragrafı saklamak için bir durum tanımlaması için kullanın. Eğer durum karşılanmazsa, paragraf gösterilir.

Bir paragrafı gizlediğinizde, paragraftaki karakterlere sabitlenmiş dipnotlar ve çerçeveler de gizlenir.