HTML Belgelerinin Adı ve Yolu

Bir dosyayı html belgesi olarak kaydeder, böylece dosyayı web tarayıcınızla görüntüleyebilirsiniz. Farklı bir sayfa oluşturduğunuzda daha önceki belgede seçmiş olduğunuz başlık biçeminizi kullanabilirsiniz. Bu seçeneği seçerseniz, oluşturulan tüm sayfalar için bağlantılar ayrı bir sayfada oluşturulur.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Gönder - HTML Belgesi Oluştur seçeneğini seçin


Eğer birden fazla HTML dosyası oluşturulmuşsa dosya adına ardışık sayılar eklenir. HTML sayfasının başlığı en üst bölüm başlığından oluşturulur.

Alanı göster

Bulunduğunuz klasördeki dosya ve klasörleri görüntüler.

Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

ayıran

Yeni bir HTML sayfayı göstermek için kullanmak istediğiniz başlık paragraf biçemini seçin. Bu seçeneği kullanmak için, belgede yeni bir sayfayı başlatmak istediğiniz yerde başlık paragraf biçemlerinden birini paragraflara uygulayın.

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

Kaydet

Dosyayı kaydeder.