Durum Çubuğu

Durum çubuğu aktif belge ile ilgili bilgi gösterir.

Yakınlaştır

Mevcut sayfa gösterim yakınlaştırma katsayısını belirtir.

Belgeyi Değiştirmek

Eğer belgedeki değişiklikler henüz kaydedilmedi ise, bu alanda Durum Çubuğunda bir "*" gösterilir. Bu durum aynı zaman yeni ve henüz kaydedilmemiş belgelerde de geçerlidir.