Görünüm

Görünüm ölçeğini belirler ve görünür olmasını istediğiniz elemanları belirler. Komut penceresine girebileceğiniz komutların çoğu eğer Görünüm - Elemanlar yolu ile Elemanlar panelini açmışsanız fare tıklamasına da bağlanabilir.

Yakınlaştır

LibreOffice ekran görüntülemesini büyültür veya küçültür.

Yakınlaştır

Formül ekranının ölçeğini %25 arttırır. Mevcut yakınlaştırma unsuru durum çubuğunda bulunur.Yakınlaştırma seçeneklerinin kullanılabilir bir seçeneğine aracılığıyla içerik menüsünden erişilebilir. Aynı zamanda çalışma alanının içindeki içerik menüsü yakınlaştırma komutlarını da içerir.

Uzaklaştır

Formüllerin görüntülenme ölçeklerini %25 azaltır. Mevcut yakınlaştırma katsayısı durum çubuğunda gösterilmektedir. Kullanılabilir bütün yakınlaştırma katsayılarına içerik menüsünden ulaşılabilir. Çalışma alanındaki içerik menüsünde yakınlaştırma komutları da bulunmaktadır.

Tümünü Göster

Tüm formülü bütün öğelerin görüntülenebileceği en büyük boyutlarda görüntüler. Çalışma alanı tüm formül öğelerinin görüntülenebileceği şekilde daraltılır veya genişletilir. Yakınlaştırma katsayısı durum çubuğunda görüntülenir. Kullanılabilir yakınlaştırma katsayılarına içerik menüsünden ulaşılabilir. Çalışma alanındaki içerik menüsü aynı zamanda yakınlaştırma komutları da içerir. Simgenin ismi "Tümünü Göster", içerik menü komutu ise "Display All"dur. Yakınlaştırma komutları ve simgeleri sadece Math belgelerinde kullanılabilir, gömülü Math nesnelerinde kullanılamazlar.

Güncelleme

Bu komut belge penceresindeki formül görünümünü günceller.

Eğer Otomatik Güncelleme Görüntüleme etkinleştirilmişse Komutlar penceresindeki değişiklikler otomatik olarak güncellenir.

Otomatik Güncelleme Görünümü

Düzenlenmiş bir formülü otomatik olarak günceller. Eğer bu seçenek seçili değilse formül sadece Görünüm - Güncelleyi seçtiğinizde veya F9 tuşuna bastığınızda güncellenir.

Öğeler

Bu formülün içine yerleştirilebilen işleçlerin, sembollerin ve biçim özelliklerinin bir listesidir.

Durum Çubuğu

Pencerenin alt ucundaki Durum Çubuğu'nu gösterir ya da gizler.

Tam Ekran

Writer ve Calc'da menüleri ve araç çubuklarını gösterir ya da gizler. Tam ekran görünümü kipinden çıkmak için Tam Ekran simgesine tıklayın veya Esc tuşuna basın.