Semboller

Formüle yerleştirmek için bir sembol seçebileceğiniz Semboller iletişim penceresini açar.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Semboller seçeneğini seçin

Araç çubuğu üzerinde tıklayın

Simge

Semboller


Katalog Penceresi

Sembol Kümesi

Tüm semboller sembol kümeleri halinde oranize edilmiştir. Liste kutusundan istediğiniz sembol kümesini seçin. Karşılık gelen semboller aşağıdaki alanda görüntülenecektir.

Bir sembol seçildiğinde, sembol listesinin altında komut adı belirir ve büyütülmüş hali sağda bir kutu içinde görüntülenir. Komut adının aynen burada görüntülendiği gibi (büyük-küçük harf duyarlı) Komutlar penceresine yazılması zorunludur.

Bir sembolü eklemek için, listeden seçin ve Ekleye tıklayın. Karşılık gelen komut adı Komutlar penceresinde görüntülenecektir.

Düzenle

Buraya tıklamak Sembolleri Düzenle iletişim penceresini açar.

Uygula

İletişim öğesini kapatmadan seçilmiş değeri değiştirir.