Aralamak

Bu iletişim penceresini formül elemanları arasındaki aralığı belirlemek için kullanın. Bu mesafe temel boyutun oranı olarak Biçim - Yazı Tipi Boyutu altından belirlenir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Aralıklar seçeneğini seçin


Aralama Penceresi

Aralamayı belirtmek için kullanacağınız formül öğesini belirlemek için Kategori düğmesini kullanabilirsiniz. İletişim penceresinin görünümü seçili kategoriye göre değişiklik göstermektedir. Bir önizleme penceresi hangi aralamanın ilgili kutular aracılığıyla değiştirildiğini göstermektedir.

Sınıf

Bu düğme aralama için sınıflandırma seçmenize izin verir.

Aralamak

Değişkenler ve operatörler arası, satırlar arası ve ondalık kısımların noktadan sonraki mesafelerini tanımlamanıza izin verir.

Aralamak

Değişkenler ile operatörler arasındaki aralığı tanımlar.

Satır aralığı

Satırların birbirinden uzaklığını tanımlar.

Kök Mesafesi

Ondalıklı kısmın noktadan sonraki mesafesini belirler.

Dizinler

Alt ve üst indislerin arasındaki uzaklığı tanımlar.

Üst simge

Üst simge indisleri için aralığı belirler.

Alt simge

Alt simge indisleri için aralığı belirler.

Kesirler

Kesir çizgisi ile pay veya payda arasındaki aralığı belirler.

Pay

Kesir çizgisi ile pay arasındaki aralığı belirler.

Payda

Kesir çizgisi ile payda arasındaki aralığı belirler.

Kesir çizgisi

Kesir çizgisinin uzunluğunu ve kalınlığını belirler.

Taşma uzunluğu

Kesir çizgisinin taşma uzunluğunu belirler.

Kalınlık

Kesir çizgisinin kalınlığını belirler.

Limitler

Toplam simgesiyle sınır koşulları arasındaki aralığı belirler.

Üst limit

Toplam simgesiyle üst sınır arasındaki aralığı belirler.

Alt limit

Toplam simgesiyle alt sınır arasındaki aralığı belirler.

Ayraçlar

Ayraçlarla içerik arasındaki aralığı belirler.

Taşma boyutu (sol/sağ)

İçeriğin üst köşesi ile ayraçların üst köşeleri arasındaki aralığı belirler.

Aralamak

İçerik ile ayraçların üst köşesi arasındaki aralığı belirler.

Tüm ayraçları ölçekle

Tüm türlerdeki ayraçları ölçekler. Bundan sonra eğer Komutlar penceresine ( a over b) girerseniz, ayraçlar tüm içeriği çevreleyecektir. Aynı sonuca normalde left ( a over b right ) yazarak da ulaşabilirsiniz.

Aşırılık boyutu

Boyut aşım oranını ayarlar. 0 olduğunda ayraçlar içeriği çevreleyecek kadar boyutta olurlar. Daha büyük değerler girildiğinde ayraçların dış sınırları ile içerik arasındaki dikey boşluk artar. Bu alan ancak Tüm ayraçları ölçekle ile birlikte kullanılabilir.

Matrisler

Matris elemanlarının göreceli aralığını belirler.

Satır aralığı

Bir satırdaki matris elemanlarının aralığını belirler.

Sütun aralığı

Bir sütundaki matris elemanlarının aralığını belirler.

Simgeler

Sembollerin değişkenlere göre aralığını belirler.

Birincil yükseklik

Sembollerin satır tabanına göre aralığını belirler.

En az aralık

Bir sembolle bir değişken arasındaki en az aralığı belirler.

İşleçler

Operatörlerle değişken veya sayılar arasındaki aralığı belirler.

Aşırılık boyutu

Değişkenden operatörün üst köşesine olan yüksekliği belirler.

Aralamak

Operatörler ile değişkenler arasındaki yatay uzaklığı belirler.

Sınırlar

Formülünüze sınırlar ekler. Bu seçenek özelikle LibreOffice Writer metin belgesine formülünüzü eklemek istediğinizde yararlı olacaktır. Ayarlarını yaparken boyut olarak 0 kullanmadığınızdan emin olun, çünkü bu ekleme noktasını çevreleyen metinlerde görüntü sorunlarına yol açar.

Solda

Sol sınır formül ile arkaplan arasında konumlanır.

Sağa

Sağ sınır formül ile arkaplan arasında konumlanır.

Yukarı

Üst sınır formül ile arkaplan arasında konumlanır.

Aşağı

Alt sınır formül ile arkaplan arasında konumlanır.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

Varsayılan

Yaptığınız değişiklikleri tüm yei formüller için öntanımlı olarak kaydeder. Bu değişiklikleri kaydetmeden önce bir güvenlik uyarısı görünecektir.

Varsayılan Kaydetme Penceresi