Yazı Tipi Boyutları

Bu iletişim penceresini formülünüzdeki yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanın. Bir temel boyut seçin ve formülün tüm öğeleri bu temele göre ayarlansınlar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Yazı tipi boyutu seçeneğini seçin


Yazı Tipi Boyutu Penceresi

Taban boyutu

Formülün tüm öğeleri temel boyuta bağıl olarak ölçeklenirler. Temel boyutu değiştirmek için istediğiniz nokta boyutunu (pt) seçin veya girin. Başka ölçü birimlerini veya otomatik olarak noktalara dönüştürülen diğer metrikleri de kullanabilirsiniz.

Öneri Simgesi

LibreOffice Math tarafından kullanılan varsayılan boyutu kalıcı olarak değiştirmek için (12 pt) ilk olarak boyutu ayarlayın (örneğin 11 pt) ve sonra Varsayılan düğmesine tıklayın.


Bağıl Boyutlar

Bu bölümde her tür öğenin temel boyuta göre bağıl boyutunu belirleyebilirsiniz.

Metin

Formüldeki metnin boyutunu temel boyuta bağıl olarak seçin.

Dizinler

Formüldeki indislerin boyutunu temel boyuta bağıl olarak seçin.

İşlevler

Formüldeki isimlerin ve diğer fonksiyon öğelerinin boyutunu temel boyuta bağıl olarak seçin.

İşleçler

Formüldeki operaötlerinin boyutlarını temel boyuta bağıl olarak seçin.

Limitler

Formüldeki sınır değerlerinin boyutlarını temel boyuta bağıl olarak seçin.

Varsayılan

Tüm yeni formüller için varsayılan olarak değişiklikleri kaydetmek için bu butonu tıklayınız. Değişklikleri kaydetmeden önce bir güvenlik uyarısı görünür.

Varsayılan Kaydetme Penceresi