Diğer Semboller

Çeşitli matematiksel sembolleri gösterir.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Diğer seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Diğerleri'ni seçin.


Ayrıntılı semboller

Simge

Kısmi

Kısmi diferansiyel için bir sembol ekler. Komutlar penceresi komutu: partial

Simge

Sonsuz

Sonsuz sembolü ekler. Komutlar penceresi komutu: infinity veya infty

Simge

∇ Sembolü

Nabla vektör operatör sembolü ekler.Komutlar penceresi komutu: nabla

Simge

Vardır

Vardır işareti ekler. Komutlar penceresi komutu: exists

Simge

Yoktur

Mevcut değildir işareti ekler. Komutlar penceresi komutu: notexists

Simge

Her

Her bir anlamına gelen "her" simgesini ekler. Komutlar penceresi için komutu: forall

Simge

h Bar

h-bar sabiti için bir simge ekler.Komutlar penceresi için komutu: hbar

Simge

Lambda Bar

Lambda-bar için bir simge ekler.Komutlar penceresi için komutu: lambdabar

Simge

Gerçek Kısım

Bir karmaşık sayının gerçek kısmı için bir simge ekler.Komutlar penceresi için komutu: re

Simge

Sanal Kısım

Bir karmaşık sayının sanal kısmının sembolünü ekler.Komutlar penceresi komutu: im

Simge

Weierstrass p

Bu simge bir Weierstrass p-fonksiyonu sembolü ekler. Komutlar penceresi komutu: wp

Simge

Sol Ok

Bu simge bir sol ok ekler.Komutlar penceresi komutu: leftarrow

Simge

Sağ Ok

Bu simge bir sağ ok ekler.Komutlar penceresi komutu: rightarrow

Simge

Yukarı Ok

Bu simge bir yukarı ok ekler.Komutlar penceresi komutu: uparrow

Simge

Aşağı Ok

Bu simge bir aşağı ok ekler.Komutlar penceresi komutu: downarrow

Simge

Üç nokta

Bu simge bir üç nokta (üç alçak yatay nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotslow

Simge

Matematik eksen Üç Noktası

Bu simge bir eksen-üç noktası (üç dikey ortalı yatay nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsaxis

Simge

Dikey Üç Nokta

Bu simge bir dikey üç nokta (üç dikey nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsvert

Simge

Yukarı Köşegen Üç Nokta

Bu simge yukarı doğru köşegen üçnokta (sol alttan sağ üste uzanan köşegen üzerinde üç nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsup veya dotsdiag

Simge

Aşağı Köşegen Üç Nokta

Bu simge aşağı doğru köşegen üçnokta (sol üstten sağ alta uzanan köşegen üzerinde üç nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsdown

Bir ters epsilon simgesi Komutlar penceresine backepsilon yazarak eklenebilir.

Formülünüze yer tutucu eklemek için <?> ifadesini Komutlar penceresinde yazın.