İlişkiler

Girilmiş komut(lar)

Ögeler Panelindeki Sembol

Anlam

< veya lt

Simge

Küçüktür

<< veya ll

Çok çok küçüktür

<= veya le

Simge

Küçüktür ya da eşittir

<> veya neq

Simge

Eşit değildir

=

Simge

Denklem

> veya gt

Simge

Büyüktür

>= veya ge

Simge

Büyük ya da eşittir

>> veya gg

Çok çok büyüktür

approx

Simge

Yaklaşık olarak

def

tanım sayesinde/nedeniyle eşittir

divides

Simge

böler

dlarrow

Simge

Sola doğru çiftli ok

dlrarrow

Simge

Çift yöne çiftli ok

drarrow

Simge

Sağa doğru çiftli ok

equiv

Simge

eşittir/kongridenttir

geslant

Simge

Büyüktür - eşittir

leslant

Simge

Küçüktür - eşittir

ndivides

Simge

bölmez

ortho

Simge

diktir

parallel

Simge

paraleldir

prop

Simge

orantılıdır

sim

Simge

benzer

simeq

Simge

Benzer ya da eşittir

toward

Simge

Sağa ok

prec

Simge

Önceler

nprec

Simge

Önce gelmez

succ

Simge

Sonra gelir

nsucc

Simge

Sonra gelmez

preccurlyeq

Simge

Önce gelir ya da eşittir

succcurlyeq

Simge

Sonra gelir ya da eşittir

precsim

Simge

Önce gelir ya da denktir

succsim

Simge

Sonra gelir ya da denktir

transl

Karşılık gelen sembol simgesi

transr

Karşılık gelen sembol özgünü


İlişkiler

LibreOffice Math formülünüzü yapılandırmak için farklı bağıntılar arasından seçim yapabilirsiniz. Bağıntı işlevleri Ögeler panelinin alt kısmında gösterilmektedir. Liste aynı zamanda bağlam menüsünde de yer almaktadır ve Komutlarpenceresindedir. Ögeler panelinde yer almayan tüm bağıntılar Komutlar penceresinde elle yazılabilir.