Küme İşlemleri

LibreOffice Math formülünüzdeki karakterlere farklı küme işlemleri atayın. İşlemler Ögeler penceresinin alt bölümünde gösterilmektedir. Her bir işlemin özdeş listesini görmek için içerik menüsüKomutlar penceresinden çağırın. Ögeler penceresinde bulunmayan işlemler doğrudan Komutlar penceresine yazılmalıdır. Formülün geri kalanını da sembolleri mevcut olsa bile doğrudan buraya yazabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Komut penceresindeki içerik menüsünü açın - İşlemleri Belirle seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Küme İşlemleri'ni seçin.


Ögeler bölmesinde İşlemleri Ayarla ögesini seçtikten sonra, bu bölmenin alt kısmında ilgili simgeler gösterilecektir. Operatörü Komutlar penceresinde düzenlenmiş formüle dahil etmek için bir simgeyi tıklamanız yeterlidir.

Ayrıntılarıyla küme işlemleri:

Simge

elemanıdır

Bu simge ile iki yer tutucu ile aralarındaki elemanıdır sembolü eklenir. Komutlar penceresine <?> in <?> girmek de aynı şeyi yapacaktır.

Simge

elemanı değildir

Bu simge ile iki yer tutucu ile aralarındaki elemanı değildir sembolü eklenir. Komutlar penceresine <?> notin <?> girmek de aynı şeyi yapacaktır.

Simge

içerir

Bu simge ile iki yer tutucu ile aralarındaki içerir sembolü eklenir. Komutlar penceresine <?> owns <?> veya <?> ni <?> girmek de aynı şeyi yapacaktır.

Simge

boş küme

Bu simge bir boş küme ekler. Belgenize bir boş küme eklemek için Komutlar penceresine emptyset yazın.

Simge

Kesişme

Bu simge iki yer tutucu arasına bir küme kesişimi simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?> intersection <?> yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Birleşme

Bu simge iki yer tutucu arasına bir küme birleşimi simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?> union <?> yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Fark

Bu simge bir küme farkı simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?> setminus <?> veya <?> bslash <?> yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Bölüm kümesi

Bu simge iki yer tutucu arasına bir küme bölümü simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?>slash<?> yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

alef

Bu simge kardinal sayı ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde aleph yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Alt küme

Bu simgeyi alt kümesidir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>subset<?> de yazabilirsiniz.

Simge

Alt küme veya eşittir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında alt küme veya eşittir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>subseteq<?> de yazabilirsiniz.

Simge

Üst küme

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>supset<?> de yazabilirsiniz.

Simge

Üst küme veya eşittir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme veya eşittir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>supseteq<?> de yazabilirsiniz.

Simge

alt küme değil

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında alt küme değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsubset<?> de yazabilirsiniz.

Simge

alt küme veya eşit değildir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında alt küme veya eşit değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsubseteq<?> de yazabilirsiniz.

Simge

üst küme değil

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsupset<?> de yazabilirsiniz.

Simge

üst küme veya eşit değildir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme veya eşit değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsupseteq<?> de yazabilirsiniz.

Simge

Doğal sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak doğal sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setn yazmak da aynı işi görecektir.

Simge

Tüm sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak tüm sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setz yazmak da aynı işi görecektir.

Simge

Rasyonel sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak rasyonel sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setq yazmak da aynı işi görecektir.

Simge

Reel sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak reel sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setr yazmak da aynı işi görecektir.

Simge

Karmaşık sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak karmaşık sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setc yazmak da aynı işi görecektir.

Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine elle yazarken değerler ile komutlar arasında aralık (boşluk) olduğundan emin olun. Bu doğru bir yapının oluşmasını sağlayacaktır.