Biçim

Bir LibreOffice Math formülünü biçimlendirmek için çeşitli seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Biçimlendirme seçenekleri Formül Öpanelinin alt yarısında görüntülenmektedir. Bu seçenekler içerik menüsünde de listelenmektedir ve Komutlar penceresindedirler.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Biçimler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Biçimler'i seçin.


Aşağıda LibreOffice Math için bütün kullanılabilir biçimlendirme seçenekleri listelenmektedir. Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki simge Ögeler panelinden (Görünüm - Ögeler menüsü) veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden de ulaşılabilir olduğunu göstermektedir.

Not Simgesi

Formüllerdeki "a" harfi biçimlendirmeyi uygulayacağınız yer tutucunun yerine geçmektedir. İstediğiniz başka bir karakterle değiştirebilirsiniz.


Biçimlendirme seçenekleri

Simge

Sol üst simge

Bir yer tutucunun sol üstüne bir simge ekler. Aynı şeyi <?>lsup{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Üst orta simge

Bir yer tutucunun tam üstüne bir simge ekler. Aynı şeyi <?>csup<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Sağ üst simge

Bir yer tutucunun sağ üstüne bir simge ekler. Aynı şeyi <?>^{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz, rsup veya sup da aynı anlama gelecektir.

Simge

Dikey yığın (2 öğe)

İki yer tutucuyla bir dikey yığın (binom) ekler. Aynı şeyi doğrudan binom<?><?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Yeni satır

Belgenize yeni bir satır ekler. Aynı şeyi doğrudan Komutlar penceresine newline yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Sol üst simge

Yer tutucunun soluna bir üst simge ekler. Aynı şeyi <?>lsub{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Alt simge

Yer tutucunun tam altına bir alt simge ekler. Aynı şeyi <?>csub<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Sağ üst simge

Yer tutucunun sağ üstüne bir alt simge ekler. Aynı şeyi <?>_{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz, burada altçizgi yerine rsub veya sub da kullanılabilir.

Simge

Dikey yığın (3 öğe)

Üç yer tutucudan oluşan bir dikey yığın ekler. Aynı şeyi stack {<?>#<?>#<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz

Simge

Küçük boşluk

Yer tutucu ile bir sonraki öge arasına küçük bir boşluk ekler. Aynı şeyi ` ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz. Komut sembolün, değişkenin, sayının veya komut setinin solunda veya sağında yer almalıdır.

Simge

Sola hizala

Bu simge bir "a"ya sola hizalama atar ve bir yer tutucu ekler. Aynı şeyi alignl<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Yatay olarak ortaya hizala

"a"yı yatay olarak ortalar ve bir yer tutucu ekler. Aynı şeyi alignc<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Sağa hizala

Sağa hizalama için bir komut ve bir yer tutucu ekler. Aynı şeyi alignr<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Matris yığını

Bu simge dört yer tutuculu bir matris ekler. Aynı şeyi matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz. Bu çizimin içindeki bir öğenin konumu iki koordinatla belirlenir; ilk koordinat satır numarasını ikincisi sütun numarasını gösterir. Matrisi Komutlar penceresine ilave karakterler ekleyerek istediğiniz yöne genişletebilirsiniz.

Simge

Boşluk

Bu simge yer tutucular arasına boşluk ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine ~ yazarak da yapabilirsiniz. Komut sembolün, değişkenin, sayının veya komutun tamamının solunda veya sağında bulunmalıdır.

Hizalamak için alignl, alignc ve alignr komutları özellikle faydalıdır, eğer

Hizalama yönergelerini kullanırken, unutmayın ki

"matris" komutu ile hizalamak için

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Sola hizalamak

Eğer bir satır veya ifade metin ile başlarsa varsayılan olarak sola hizalanır. Bu davranışı align komutu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin stack{a+b-c*d#alignr "metin"} yazarsanız "metin" sağa hizalanır. Metnin mutlaka çift tırnak içinde yazılması gerektiğine dikkat edin.

Standart ortalanmış formüller Biçem - Hizalama menüsünü kullanmaksızın sola yaslanabilir. Bunu yapmak için hizalamak istediğiniz formülden önce boş bir karakter dizisi, yani herhangi bir metni yazmak için kullanılan çift tırnak işaretini iki kez "" şeklinde girin. Örneğin, "" a+b newline "" c+d yazarsanız iki denklem de ortalı yerine sola yaslı olur.

Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine yazarken bazı formatların doğru yapılar için boşluk gerektirdiklerini unutmayın. Bu yer tutuculardan daha çok değer girilirken geçerlidir.


LibreOffice Math biçimlendirmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayraçlar ve Gruplamak bölümüne tıklayın.

Belgelerinizi en iyi nasıl düzenleyebileceğinizi Indisler ve Üstler ve Ölçeklemek bölümlerinde bulabilirsiniz.