Öznitelikler

LibreOffice Math formülleri için çeşitli öznitelikleri seçebilirsiniz. Bazı öznitelikler, Ögeler panelinin alt kısmında görüntülenir. Bu öznitelikler ayrıca içerik menüsünde de sıralanır ve Komutlar penceresindedirler. Ögeler panelinde ya da içerik menüsünde görünmeyen diğer tüm öznitelikler elle Komutlar penceresinde girilmelidir.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Öznitelikler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Öznitelikler'i seçin.


Aşağıdaki LibreOffice Math'te uygun olan tüm özniteliklerin tam listesidir. Özniteliğin yanındaki sembol, onun Ögeler paneli (Görünüm - Öğeler'i seçin) ya da Komutlar penceresinin içerik menüsü aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtir.

Not Simgesi

Aşağıdaki özniteliklerin tanımlanmasında "a" karakteri karşılık gelen özniteliğin uygulanacağı bir yer tutucuya karşılık gelir. Bu karakteri istediğiniz bir başkasıyla değiştirebilirsiniz.


Öznitelik Fonskiyonları

Simge

Sesli harf üzerine konan aksan işareti

Tiz vurgulu yer tutucu ekler. Ayrıca acute <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Aksan işareti

Pes vurgulu (pes) bir yer tutucu ekler. Ayrıca grave <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Ters Şapka İşareti

Bir yer tutucunun üzerine ters şapka ("onay işareti") ekler. Ayrıca check <?> ifadesini Komutlar penceresine girebilirsiniz.

Simge

Sesli harflerin kısa okunması için üzerilerine konulan "^" işareti

Bir yer tutucunun üzerine inceltme işareti ekler. Ayrıca breve <?> ifadesini Komutlar penceresine de girebilirsiniz.

Simge

Daire

Üzeri bir daire ile kaplı bir yer tutucu ekler. Ayrıca circle <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Vektör oku

Bir yer tutucu ile birlikte bir vektör ok ekler. Ayrıca vec <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Tilda

Bir yer tutucu ile birlikte bir tilda ekler. Ayrıca tilde <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

İnceltme işareti

Bir yer tutucu ile birlikte bir şapka ("başlık") işareti ekler. Ayrıca hat <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Üzeri çizgili (çubuk)

Bir yer tutucuyu üzerinde çizgi ("bar") ile ekler. Ayrıca bar <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Nokta

Bir yer tutucuyu üzerinde bir nokta ile birlikte ekler. Ayrıca dot <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Geniş vektör oku

Bir geniş vektör okunu bir yer tutucuyu ile birlikte ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde widevec da yazabilirsiniz.

Simge

Geniş tilda

Bir geniş tildayı bir yer tutucu ile birlikte ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde widetilde da yazabilirsiniz.

Simge

Geniş inceltme işareti

Bir geniş şapka işaretini ("başlık") bir yer tutucu ile birlikte ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde widehat da yazabilirsiniz.

Simge

İki nokta

Bir yer tutucuyu üzerinde iki nokta ile ekler. Ayrıca ddot <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Üst çizgi

Bir yer tutucunun üzerine bir üst çizgi ekler. Ayrıca overline <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz. Çizgi doğru uzunluğu kendi ayarlayacaktır.

Simge

Alt çizgi

Bir yer tutucunun altına bir çizgi ekler. Ayrıca underline <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Üzeri çizili (çizgili)

Bir yer tutucuyu üzeri çizili (veya çizgili) şekilde ekler. Ayrıca overstrike <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Üç nokta

Bir yer tutucunun üzerine üç nokta ekler. Ayrıca dddot <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Saydam

Şeffaf bir karakter için bir yer tutucu ekler. Bu karakter "a" kadar yer kaplar ama görünmez. Ayrıca phantom <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Kalın font

Kalın yazı biçimli bir yer tutucu ekler. Ayrıca bold <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Simge

Yatık yazı tipi

Yatık yazı biçimli bir yer tutucu ekler. Ayrıca ital <?> veya italic <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Simge

Yeniden boyutlandır

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için iki yer tutucuyla birlikte bir komut ekler. İlk yer tutucu yazı tipi boyutuna (örneğin 12) ve ikinci yer tutucu metin içeriğine karşılık gelir. Doğru bir yapı için değerler arasında boşluk olmalıdır. Ayrıca size <?> <?> ifadesini Komutlar penceresinde de yazabilirsiniz.

Simge

Yazı tipini değiştir

iki yer tutucuyla birlikte yazı tipini değiştirmek için bir komut ekler. İlk yer tutucuyu özel yazı tiplerinden biriyle; Serif, Sans veya Sabit yazı tipiyle değiştirin. İkinci yer tutucuya metni girin. Aynı şeyi font <?> <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Formülünüzün rengini değiştirmek için color komutunu kullanın. Önce color ardından rengin adını ( uygun renkler beyaz, siyah, siyan, magenta, kırmızı, mavi, yeşil ve sarıdır) sonrasında da formül, karakter ya da karakter dizisini yazın. color green size 20 a komutu yazı tipi 20 genişliğinde yeşil bir "a" harfi oluşturur.

nbold ve nitalic komutları formül bileşenlerinin varsayılan kalın ve italik çzelliklerini kaldırır. Örneğin, 5 x + 3=28 formülündeki x'in italik olmaması için x'den önce nitalic girilerek 5 nitalic x + 3=28 yazılabilir.

Not Simgesi

"acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" ve "vec" özniteliklerinin boyutları sabittir. Genişlikleri veya uzunlukları uzun bir sembolün üzerine konumlandırıldıklarında ayarlanamaz.


Boyut değişimleri için size n, +n, -n, *n ve /n kullanabilirsiniz, burada n bir yer tutucudur. Bu yöntem özellikle formülün temel boyutunu değiştirirken faydalıdır. size +n ve size -n komutları boyutları belirlerken, size *n ve size /n komutları yüzde olarak değişim belirtir. Örneğin size *1.17 komutu karakterin boyutunu tam olarak %17 arttıracaktır.

Uyarı Simgesi

Bazı girdilerin doğru yapı oluşması için aralık gerektirdiğini gözardı etmeyin. Bu özellikle yer tutucular yerine sabit değerler belirttiğinizde gereklidir.


Biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için LibreOffice Math, Ayraçlar ve Gruplandırma bölümüne bakabilirsiniz..

Belgenizi daha verimli yerleştirmeniz için öznitelikler, indeksler ve üstler ve ölçeklemek hakkında bilgiler size yardımcı olacaktır.