İşlevler

Ögeler panelinin alt kısmında bir işlev seçin. Bu işlevler ayrıca Komutlar penceresinin içerik menüsünde de listelenir. Ögeler panelinde bulunmayan ama ihtiyaç duyulan fonksiyonlar Komutlar penceresine elle girilebilir.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve İşlevler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Fonksiyonları'ı seçin.


Aşağıda Ögeler penceresinden ulaşılabilen tüm fonksiyonlar listelenmektedir. Fonksiyonun yanındaki simge onun Ögeler penceresinden (Görünüm - Ögeler menüsü) veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden ulaşılabilir olduğunu göstermektedir.

Fonksiyonlar listesi

Simge

Doğal Üstel Fonksiyon

Bir doğal üstel fonksiyon ekler. Aynı şeyi func e^<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Doğal logaritma

Bir yer tutucu ile birlikte doğal (e tabanında) logaritma ekler. Aynı şeyi ln(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Üstel Fonksiyon

Bir yer tutucu ile birlikte bir üstel fonksiyon ekler. Aynı şeyi exp(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Logaritma

Bir yer tutucu ile birlikte bir logaritma (10 tabanında) ekler. Aynı şeyi log(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Üs

x'in y-inci kuvvetini ekler. Aynı şeyi <?>^{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilrsiniz. ^ karakteri yerine rsup veya sup da kullanabilirsiniz.

Simge

Sinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir sinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi sin(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Kosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir kosinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi cos(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Tanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir tanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi tan(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Kotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir kotanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi cot(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Hiperbolik sinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik sinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi sinh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Karekök

Bir yer tutucuyla birlikte bir karekök sembolü ekler. Aynı şeyi sqrt(<?>) Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Hiperbolik Kosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik kosinüs sembolü ekler. Aynı şeyi cosh(<?>) Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Hiperbolik Tanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik tanjant sembolü ekler. Aynı şeyi tanh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Hiperbolik Kotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik kotanjant sembolü ekler. Aynı şeyi coth(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

ninci Kök

İki yer tutucuyla birlikte bir ninci kök fonksiyonu ekler. Aynı şeyi doğrudan Komutlar penceresine nroot n x yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Arksinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir arksinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arcsin(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Arkkosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir arkkosinüs sembolü ekler. Aynı şeyi arccos(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Arktanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir arktanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arctan(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Arkkotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir arkkotanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arccot(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Mutlak Değer

Bir yer tutucuyla birlikte bir mutlak değer işareti ekler. Aynı şeyi abs(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Alan Hiperbolik Sinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik sinüs ekler. Aynı şeyi arsinh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Alan Hiperbolik Kosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik kosinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arcosh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Alan Hiperbolik Tanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik tanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi artanh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Alan Hiperbolik Kotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik kotanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arcoth(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Simge

Faktöryel

Bir yer tutucuyla birlikte bir faktoryel işareti ekler. Aynı şeyi fact <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Öneri Simgesi

Bir fonksiyona indeks veya üst atayabilirsiniz. Örneğin, sin^2x yazarsanız sonuç "sinüs üzeri 2x" fonksiyonu olacaktır.


Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine fonksiyonları elle yazarken, bazı fonksiyonların boşluklara ihtiyaç duyduğunu unutmayın (örneğin, abs 5=5 ; abs -3=3).