Öğeler

Bu formülün içine yerleştirilebilen işleçlerin, sembollerin ve biçim özelliklerinin bir listesidir.

Bazı örnekler size işlemlerin sınırlarını gösterecektir.

Seçim penceresi iki bölüme ayrılmıştır. Pencerenin üst bölümündeki bir sembole tıklamak ona ait alt sembollerin pencerenin alt bölümünde görüntülenmesine neden olacaktır.

Alt menülerdeki fonksiyonlara Komutlar penceresinin içerik menüsünden de ulaşabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Görünüm- Öğeler'i seçin


Birli/İkili İşleçler

LibreOffice Math formülünüzü oluşturmak için çeşitli birli ve ikili işleçleri seçebilirsiniz.Birliler, bir yer tutucuyu etkileyen işleçlerdir. İkililer, iki yer tutucuyu bağlayan işleçlerdir. Ögeler penceresindeki alt alan bireysel işleçleri gösterir. İçerik menüsü gerek bu işleçlerin, gerekse ek işleçlerin bulunduğu bir listeyi içerir ve Komutlar penceresi altındadır. Ögeler penceresinde bulunmayan bir işlece gereksinim duyarsanız, içerik menüsünü kullanın ya da doğrudan Komutlar penceresine girin.

İlişkiler

LibreOffice Math formülünüzü yapılandırmak için farklı bağıntılar arasından seçim yapabilirsiniz. Bağıntı işlevleri Ögeler panelinin alt kısmında gösterilmektedir. Liste aynı zamanda bağlam menüsünde de yer almaktadır ve Komutlarpenceresindedir. Ögeler panelinde yer almayan tüm bağıntılar Komutlar penceresinde elle yazılabilir.

Küme İşlemleri

LibreOffice Math formülünüzdeki karakterlere farklı küme işlemleri atayın. İşlemler Ögeler penceresinin alt bölümünde gösterilmektedir. Her bir işlemin özdeş listesini görmek için içerik menüsüKomutlar penceresinden çağırın. Ögeler penceresinde bulunmayan işlemler doğrudan Komutlar penceresine yazılmalıdır. Formülün geri kalanını da sembolleri mevcut olsa bile doğrudan buraya yazabilirsiniz.

İşlevler

Ögeler panelinin alt kısmında bir işlev seçin. Bu işlevler ayrıca Komutlar penceresinin içerik menüsünde de listelenir. Ögeler panelinde bulunmayan ama ihtiyaç duyulan fonksiyonlar Komutlar penceresine elle girilebilir.

Operatörler

LibreOffice Math formülünüzü yapılandırmak için çeşitli operatörler arasından seçim yapabilirsiniz. Kullanılabilir tüm operatörlerÖğeler penceresinin alt bölümünde görüntülenir. Aynı zamanda içerik menüsünde de listelenirler ve Komutlar penceresindedirler. Ögeler penceresinde veya içerik menüsünde bulunmayan operatörler Komutlar penceresine elle girilmelidirler.

Öznitelikler

LibreOffice Math formülleri için çeşitli öznitelikleri seçebilirsiniz. Bazı öznitelikler, Ögeler panelinin alt kısmında görüntülenir. Bu öznitelikler ayrıca içerik menüsünde de sıralanır ve Komutlar penceresindedirler. Ögeler panelinde ya da içerik menüsünde görünmeyen diğer tüm öznitelikler elle Komutlar penceresinde girilmelidir.

Ayraçlar

LibreOffice Math formülünüzü yapılandırmak için birçok ayraç türü arasından seçim yapabilirsiniz. Ayraç türleri Ögeler penceresinin alt tarafında görüntülenir. Bu ayraçlar ayrıca içerik menüsünde de listelenmektedir ve Komutlar penceresindedirler. Ögeler penceresinde veya içerik menüsünde yer almayan tüm ayraçlar Komutlar penceresine elle girilmelidir.

Biçim

Bir LibreOffice Math formülünü biçimlendirmek için çeşitli seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Biçimlendirme seçenekleri Formül Öpanelinin alt yarısında görüntülenmektedir. Bu seçenekler içerik menüsünde de listelenmektedir ve Komutlar penceresindedirler.

Diğer Semboller

Çeşitli matematiksel sembolleri gösterir.

LibreOffice Math Örnekleri

Aşağıdaki LibreOffice Math'te bulunan basit formüllerin bir listesidir.

Formül Kaynak Tabloları

Kaynak bölümü LibreOffice Math için kullanılabilen bir çok operatör, fonksiyon, sembol ve biçimlendirme özelliğinin bir listesini barındırır. Görüntülenen komutların bir çoğu Öğeler penceresindeki simgeler kullnaılarak veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden eklenebilir.