Çizgi ve Doldurma Çubuğu

Çizgi ve Dolgu Araç çubuğu geçerli görünüme uygulayabileceğiniz, komutları ve seçenekleri bulundurur.

Biçemler

Biçemleri atayabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz Biçemler penceresinin gösterilmesini ya da gizlenmesini belirler.

Simge

Biçemler

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Simge

Çizgi

Ok Biçemi

Ok Başlıkları araç çubuğunu açar. Seçilli satırın sonundaki biçemi belirlemek için gösterilen sembolleri kullanın.

Simge

Ok Biçemi

Çizgi Biçemi

Kullanmak istediğiniz çizgi biçemini seçin.

Simge

Çizgi Biçemi

Çizgi Genişliği

Çizgi için bir kalınlık seçin. Bir ölçü birimi de ekleyebilirsiniz. Sıfır kalınlık çıktı medyada tek piksellik bir saç teline benzeyecektir.

Simge

Çizgi Kalınlığı

Çizgi Rengi

Çizgi için bir renk seçin.

Simge

Çizgi Rengi

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Simge

Alan

Alan Biçemi / Doldurma

Seçili çizim nesnesine uygulamak istediğiniz doldurma türünü seçin.

Simge

Yüzey Biçemi/Dolgusu

Gölge

Gölge

Seçili çizim nesnesine bir gölge ekler. Eğer nesnenin hali hazırda gölgesi var ise, bu gölge kaldırılır. Eğer bu simgeye bir nesne seçili değilken tıklarsanız, gölge çizdiğiniz bir sonraki nesneye eklenir.

Gölge dolgusu

Gölge