Biçim

Belgenin içeriği ve düzenini biçimlendimek için gereken komutları içerir.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Seçimden doğrudan biçimlendirmeyi ve karakter biçemleriyle biçemlendirmeyi kaldırır.

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraf

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Madde İşareleme ve Numaralama

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Sayfa

Sayfa yönlendirmesini, sayfa kenarlarını, arkaplanı ve diğer anahat seçeneklerini ayarlar.

Büyük/küçük Harf Değiştir

Seçimdeki karakterlerin büyük/küçük harf durumunu değiştirir. Eğer imleç bir kelimenin içindeyse ve bir metin seçilmemişse seçim bu kelime kabul edilir.

Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Metin

Seçili çizim veya metin nesnesinde metin için sabitleme ve yerleşim seçeneklerini ayarlar.

Slayt Tasarımı

Mevcut slayt için yerleşim şeması seçebileceğiniz Slayt Tasarımı penceresini görüntüler. Slayt tasarımındaki her nesne mevcut slayttaki nesnelerin arkasına yerleştirilir.

Slayt Düzeni

Slayt yerleşimleriyle bir alt menü açar.

Gruplama

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.