Ekle

Bu menü belge içine yeni öğeler eklemek için kullanılan komutları içerir, örneğin, grafikler, nesneler, özel karakterler ve diğer dosyalar.

Slaytın Eşini Yarat

Mevcut slaytın bir kopyasını bu slayttan sonra sonra ekler.

Slaytı Genişlet

Seçilmiş slayttaki her üst-seviye özet noktasından (özet hiyerarşisinde başlık metninin bir seviye altındaki metin) yeni bir slayt oluşturur. Özet metni yeni slaytın başlığı olur. Özgün slaytta üst seviyenin altındaki özet noktaları yeni slaytta bir seviye yukarıya taşınır.

Slayt Özeti

Seçilen slayttan sonra gelen slaytların başlıklarını içeren yeni bir slayt oluşturur. Özet slaytı son slaytın ardına yerleştirilir.

Sayfa Numarası

Slayt numarası ya da sayfa numarası ekler.

Tarih ve Zaman

Alana tarih ve zaman bilgisini ekler.

Alanlar

Slaydınıza ekleyebileceğiniz genel alanları listeler.

Yorum

Geçerli imleç konumuna veya seçilen metne yorum ekler.

Özel Karakter

Bir kullanıcının yüklenen yazı tiplerinde bulunan sembollerden bir karakteri eklemesine izin verir.

Biçimlendirme İşareti

Özel biçimlendirme işaretleri ekleyebileceğiniz bir alt menü açar.

Köprü

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Hareketli Resim

Mevcut slayta özel bir canlandırma ekler. Canlandırma oluşturmak için sadece varolan nesneleri kullanabilirsiniz.

Tablo

Mevcut slayt veya sayfaya yeni bir tablo ekler.

Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.

Nesne

Belgenize gömülü bir nesne ekler; bu formül, 3B model, çizelge veya OLE nesnesi olabilir.

Çizelge

Bir grafik ekler.

Kayan Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Dosya

Etkin slayta bir dosya ekler. LibreOffice Draw veya Impress dosyaları ya da bir HTML veya metin dısyasından metin ekleyebilirsiniz.

Üst bilgi ve Alt bilgi

Slaytların ve ana slaytın üstündeki ve altındaki yer tutuculara metin ekler veya var olan metni değiştirir.