Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için gereken komutları içerir.

Geri al

Son tuşladığınız girişi veya komutu geri çevirir. Geri çevirmek istediğiniz komutu seçmek için, Standart araç çubuğundaki Geri Al simgesi yanındaki ok üzerine tıklayın.

Tekrarla

Son Geri al komutuyla yapılmış eylemi tersine çevirir. Tersine çevirmek istediğiniz, Geri al adımını seçmek için, Standart araç çubuğundaki Tekrarla simgesi yanınındaki ok üzerine tıklayın.

Yinele

Son komutu yineler. Bu komut Writer ve Calc uygulamalarında kullanılabilir.

Kes

Seçileni siler ve panoya kopyalar.

Kopyala

Seçileni panoya kopyalar.

Yapıştır

Geçici taşıma panosunun içeriğini imlecin konumuna ekler, ve varsa seçili metin ve objeleri bu içerik ile değiştirir.

Özel Yapıştır

Pano içeriğini etkin belgeye belirlediğiniz biçem ile ekler.

Bul

Bir metin arayabileceğiniz veya belge içinde gezinebileceğiniz Bul araç çubuğunun görünürlüğünü değiştirir.

Tümünü Seç

Etkin dosyanın, çerçevenin, veya metin nesnesinin bütün içeriği seçilir.

Bul ve Değiştir

Geçerli belgede arama yapar veya metinleri, biçimleri değiştirir.

Eşini yarat

Seçilen nesnenin bir veya birden fazla kopyasını yapar.

Noktalar

Noktaları Düzenle kipini açar veya kapatır.

Yapışma Noktaları

Yapışma Noktaları Düzenle kipini açar veya kapatır.

Köprü

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Alanlar

Eklenen alanın özelliklerini düzenler.

Slaytı Sil

Mevcut slaytı veya sayfayı siler.

Bağlantılar

Kaynak dosyanın yolu da dahil olmak üzere geçerli belgedeki her bir bağlantının özelliklerini düzenlemenizi sağlar. Bu komut, geçerli belge, diğer dosyalarla oluşturulan bağlantıları içermiyorsa kullanılamaz.

Görüntü Haritası

URL adreslerini özel alanlarla birleştirir, bu alanlar grafiklerde veya grafik gruplarındaki sıcak noktalar olarak isimlendirilir. Bir görüntü haritası bir veya daha fazla sıcak nokta grubudur.

Nesne

Dosyanızdaki seçili bir nesneyi Ekle - Nesne komutuyla düzenlemenize izin verir.