Menüler

Takip eden bölüm listesinde menüler ve iletişim öğeleri için yardım konuları bulunmaktadır.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

Bu komutlar geçerli belgeye uygulanır, yeni bir belge açar ya da uygulamayı kapatır.

Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için gereken komutları içerir.

Görünüm

Bu menü belgenin ekran görüntüsü üzerindeki denetimi için gereken komutları içerir.

Ekle

Bu menü belge içine yeni öğeler eklemek için kullanılan komutları içerir, örneğin, grafikler, nesneler, özel karakterler ve diğer dosyalar.

Biçim

Belgenin içeriği ve düzenini biçimlendimek için gereken komutları içerir.

Slayt

Bu menü slayt yönetimi ve gezinti komutlarını barındırır.

Slayt Gösterisi

Bir slayt gösterisini çalıştırmak için komutları ve seçenekleri bulundurur.

Araçlar

Heceleme araçlarını içerir, bir galeriden belgenize nesne ekleyebilirsiniz, menülerin düzenlenebileceği araçlar, ve program tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Pencere

Belge pencerelerini organize edebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz komutları bulundurur.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.