Bir Slayt Tasarımını Ana Slayt'a uygula

Bir sunumdaki her slaytın tam olarak bir adet, ana sayfa olarak da bilinen, ana slaytı vardır. Ana slayt onu kullanan tüm slaytlar için başlık ve içerik metin biçimini ve arka plan tasarımını belirler.

Yeni bir ana slayt uygulamak için

  1. Slayt - Ana Slayt Tasarımı'nı seçin.

  2. Yükle'ye tıklayın.

  3. Kategori altında, bir slayt tasarımı kategorisi seçin.

  4. Şablonlar altında, uygulamak istediğiniz bir tasarım şablonu seçin. Şablonu önizlemek için, Daha fazla'yı tıklayın, ve sonra Önizleme kutusunu seçin.

  5. Tamam'a tıklayın.

  6. Aşağıdakilerden birini yapın:

Slayt Arkaplan Doldurması Değiştiriliyor

Biçemler