HTML Sayfalarını Sunumlara İçe Aktarma

HTML belgelerindeki metinler dahil olmak üzere, herhangi bir metin belgesini slayta içe aktarabilirsiniz.

Bir slayta bir dosyadan metin eklemek:

  1. Slaytın metni eklemek istediğiniz yerinde, Ekle - Dosya'yı seçin.

  2. Dosya türü olarak "Metin" veya "HTML Belgesi"'ni seçin.

  3. Eklemek istediğiniz metni içeren dosyayı belirleyin ve Ekleye tıklayın.

Eğer metin dosyası bir slayta eklenebilecek metinden fazlasına sahipse, metni birden fazla slayta bölebilirsiniz.

  1. Düzenleme kipine girmek için eklenmiş metne çift tıklayın.

  2. Görünür slayt alanının altındaki bütün metni seçin ve +X tuşlarına basın.

  3. Ekle – Slayt'ı seçin ardından +V tuşlarına basın.

  4. Bu 3 adımı tüm metin slaytlarda olana kadar tekrarlayın.

Sunumu HTML Biçiminde Kaydetmek