Yapışma Noktalarını Kullanma

Impress ve Draw kullanarak, herhangi iki şekli bağlayıcı adı verilen bir çizgi ile bağlayabilirsiniz. Şekiller arasına bir bağlayıcı çizdiğiniz zaman, bağlayıcı her şekil üstünde bir yapışkan noktaya tutturulacaktır. Her şeklin bazı varsayılan yapışkan noktaları vardır, ve varsayılan yapışkan noktaların konumu şekle göre değişmektedir. Bir şekle kendi özel yapışkan noktalarınızı ekleyebilir ve ardından bu özel yapışkan noktalara bağlayıcılar tutturabilirsiniz.

Yapışma noktalarını ekleme ve düzenleme

  1. Tüm ögeler için mevcut yapışkan noktanın görünür hale gelmesi için aşağıdakilerden birini yapın:

  2. Yapışma Noktaları araç çubuğundaki Yapıştırma Noktası Ekle'ye tıklayın.

  3. Yapışkan nokta eklemek istediğiniz slayttaki ögeyi seçin.

  4. Yeni yapışma noktası eklemek istediğiniz şeklin içine tıklayın.

    Eğer şekil doldurulmuşsa, şeklin içinde herhangi bir yere tıklayabilirsiniz. Eğer şekil doldurulmamış sa, yapışma noktası eklemek için sınıra tıklayabilirsiniz. Eklendikten sonra, yapışma noktasını şeklin içinde başka bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Yapışkan Nokta Ekle simgesinin yanındaki dört simgeyi kullanarak, bu yapışkan noktadaki bağlayıcılar için izin verilen yönleri seçebilirsiniz. Belirli bir yapışkan nokta için bir veya daha fazla yön seçebilirsiniz.

Eğer Bağıl Yapışkan Nokta simgesi etkin ise, siz nesneyi konumunu nesne kenarlıklarına bağıl tutmak için yeniden boyutlandırdığınızda yapışkan nokta hareket eder.

Eğer Bağıl Yapışkan Nokta simgesi etkin değil ise, artık ona ardışık olan simgeler silikleştirilmemiştir. Bu simgeleri kullanarak bir nesnenin boyutu değiştirildiğinde yapışkan noktanın nereye yerleştirileceğine karar verebilirsiniz.