Biçemler

Biçemler yan çubuğunu açar, burada sunumunuza uygulayabileceğiniz grafikler ve sunum biçemleri bulunur.

Biçemler penceresi LibreOffice Impress'de diğer LibreOffice programlarından farklı davranır. Örneğin; Grafik Biçemler oluşturabilir, düzenleyebilir ve uygulayabilirsiniz ama sadece Sunum Biçemlerini düzenleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Biçemler'i seçin

Biçimlendirme Araç çubuğunda, tıklayın

Simge

Biçemler


Bir biçemi düzenlediğinizde, değişiklikler otomatik olarak belgenizde bu biçem ile biçimlendirilmiş ögelere uygulanır. Belirli bir slayta biçemin uygulanmadığından emin olmak isterseniz o slayt için yeni bir ana slayt oluşturun.

Sunum Biçemleri

LibreOffice Impress Otomatik Yerleşimlerinde kullanılan biçemleri göster. Sadece Sunum Biçemlerini düzenleyebilirsiniz.

Simge

Sunum Biçemleri

Grafik Biçemleri

Metin nesnesi dahil grafiksel ögeleri biçimlendirme için biçemleri gösterir.

Simge

Grafik Biçemleri

Biçim kipini doldur

Seçilen biçemi slaytınızdaki nesneye uygular. Biçemi uygulamak için boya kovasını tıklayın ve slaytınızdaki nesneyi tıklayın. Bu kipten çıkmak için boya kovası simgesini tekrar tıklayın.

Simge

Biçim kipini doldur

Seçimden Yeni Biçem

Seçilen nesnenin biçim öznitelikleriyle Yeni bir biçem oluşturur.

Simge

Seçimden Yeni Biçem

Biçemi Güncelle

Biçemler penceresinde seçilmiş olan biçemi, belgenizde seçmiş olduğunuz nesnenin tanımlı özellikleriyle değiştirerek günceller.

Simge

Biçemi Güncelle

Biçem Listesi / Biçem Grubu / İçerik menüsü: Yeni / Düzenle / Sil

Biçemleri oluştur, düzenle, uygula ve yönet.