Tablo

Mevcut slayt veya sayfaya yeni bir tablo ekler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Çalışma Sayfasını seçin

Sunum araç çubuğunda tıklayın:

Simge

Hesap Tablosu