Sunum

Slaytlar için yaygın komutlar.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Araç Çubukları- Sunum'u seçin


Slayt

Slayt Yerleşimi

Slayt yerleşimleriyle bir alt menü açar.

Slayt Tasarımı

Mevcut slayt için yerleşim şeması seçebileceğiniz Slayt Tasarımı penceresini görüntüler. Slayt tasarımındaki her nesne mevcut slayttaki nesnelerin arkasına yerleştirilir.

Slaytın Eşini Yarat

Mevcut slaytın bir kopyasını bu slayttan sonra sonra ekler.

Slaytı Genişlet

Seçilmiş slayttaki her üst-seviye özet noktasından (özet hiyerarşisinde başlık metninin bir seviye altındaki metin) yeni bir slayt oluşturur. Özet metni yeni slaytın başlığı olur. Özgün slaytta üst seviyenin altındaki özet noktaları yeni slaytta bir seviye yukarıya taşınır.

Slayt Gösterisi

Slayt gösterinizi başlatır.