Eşini yarat

Seçilen nesnenin bir veya birden fazla kopyasını yapar.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Kopyasını Oluştur seçin

Shift+F3


Nesneleri Çoğaltmak

Kopya sayısı

Yapmak istediğiniz kopya sayısını girin.

Seçimin değeri

Simge

Seçili nesnenin genişlik ve yükseklik değerlerini sırasıyla X ekseni ve Y ekseni kutularına ve nesnenin doldurma rengini Başlangıç kutusuna girer. Seçili nesnenin döndürme açısı girilmez.

Yerleşim

Çoğaltılmış nesnenin neçilen nesneye göre konumunu ve dönmesini ayarlar.

X ekseni

Seçili nesne ile çoğaltılmış nesnenin merkezleri arasındaki yatay mesafeyi girin. Pozitif değerler çoğaltılmış nesneyi sağa, negatif değerler sola kaydırır.

Y ekseni

Seçili nesne ile çoğaltılmış nesnenin merkezleri arasındaki dikey mesafeyi girin. Pozitif değerler çoğaltılmış nesneyi aşağı, negatif değerler yukarı kaydırır.

Açı

Çoğaltılmış nesneyi kaç derece (0 ile 359 arasında) döndürmek istediğinizi girin. Pozitif değerler çoğaltılmış nesneyi saatin dönüş yönünde, negatif değerler aksi yönde döndürür.

Büyültme

Kopya nesnenin boyutunu ayarlar

Genişlik

Çoğaltılmış nesnenin genişliğini ne kadar arttırmak veya azaltmak istediğinizi girin.

Yükseklik

Çoğaltılmış nesnenin yüksekliğini ne kadar arttırmak veya azaltmak istediğinizi girin.

Renkler

Seçilen ve çoğaltılan nesnelerin rengini ayarlar. Birden fazla kopya oluşturmak isterseniz bu renkler renk değişiminin başlangıç ve bitişini tanımlar.

Başlat

Seçilen nesne için renk seçer.

Son

Tekrarlanan nesne için bir renk seçin. Eğer birden fazla kopya yapıyorsanız renk son kopyaya uygulanacaktır.

Standart

İletişim penceresinde görüntülenen değerleri varsayılan kurulum ayarlarına geri çevirir.

Uyarı Simgesi

Varsayılanlar geri yüklenmeden önce bir onaylama sorgusu görüntülenmez.