Diller

Belgeler için varsayılan dilleri ve bazı diğer yerel ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose - Language Settings - Languages.


Uyarı Simgesi

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Dili

Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü için, örneğin menüler, iletişim pencereleri, yardım dosyaları, kullanılacak dili seçin. En az bir fazladan dil paketini ya da LibreOffice çoklu-dil sürümünü kurmuş olmanız gerekmektedir.

"Varsayılan" girdisi işletim sistemi dilini kullanıcı arayüzü dili olarak seçer. Eğer bu dil LibreOffice kurulumunda kullanılabilir değilse, LibreOffice kurulum dili varsayılan olacaktır.

Yerel ayarlar

Ülke ayarlarının yerel ayarını belirler. Bu numaralandırma, para birimi ve ölçüm birimi ayarlarını etkiler.

"Varsayılan" girdisi, işletim sistemi tarafından tercih edilen yerel ayarları seçer.

Bu alandaki bir değişiklik derhal uygulanır. fakat, bazı biçimlerde öntanımlı değişiklik sadece belge yeniden yüklendiğinde biçimlendirilir.

Ondalık ayırıcı tuşu- Yerel ayarlarla aynı

Numara alanındaki ilgili tuşa bastığınızda, isteminizde kayıtlı ondalık ayırıcı tuşunun kullanılmasını ayarlar.

Eğe bu onay kutusu etkinse, numara alanındaki tuşa bastığınızda "Yerel ayarlarla aynı"dan sonra gösterilen karakter eklenecektir. Eğer kontrol kutusu etkin değilse, klavye sürücü yazılımınızın sağladığı eklenir.

Varsayılan para birimi

Para birimi biçimi ve para birimi alanları için varsayılan birimi belirtir. Yerel ayarları değiştirirseniz, para birimi ayarları otomatik olarak değişir.

Varsayılan alan seçilen yerel ayara ilişkilendirilmiş para birimi biçimine uygulanır.

Varsayılan para birimi alanında yapılacak bir değişiklik, açık tüm belgelere aktarılır ve bu belgelerde para birimini kontrol eden iletişim penceresi ve simgelerde ilgili değişikliklere yol açar.

Tarih kabul şablonu

Mevcut yerel için tarih kabul kalıbını belirler. Calc Hesap Tablosu ve Writer Kelime İşlemci tablo hücre girdisi geçerli bir tarih olarak kabul edilmeden önce yerele bağımlı tarih kabul kalıbı ile eşleşmesi gerekir. Varsıyılan yerele bağımlı tarih kabul kalıpları yapım aşamasında üretilirler ancak bu düzenleme kutusunda daha fazla kalıp eklemek ve değiştirmek mümkündür.

Burada tanımlanan tarih kabul kalıplarına ilave olarak her yerel girdiyi ISO 8601 Y-M-D kalıbında kabul eder ve LibreOffice 3.5'den bu yuna YYYY-MM-DD kalıbı uygulanır.

Sözdizimi: yerelleştirme dikkate alınmaksızın Y yıl, M ay, ve D gün anlamına gelir.

Belgeler için varsayılan diller

İmla kontrolü, eş anlamlılar ve heceleme için dil belirler.

Belge Dilini Seçmek

Uyarı Simgesi

Seçilen dil için yazım denetimi, ancak o dil için modülü kurduğunuzda çalışır.Eğer bu dil için yazım denetimi etkinleştirildi ise bir dil girdisi önünde kontrol işareti vardır.


Batı dilleri

Batı alfabelerinde imla fonksiyonu için kullanılan dili belirler.

Asya

Asya alfabelerindeki yazım denetimi fonksiyonlarında kullanılacak dili belirtir.

Karmaşık betikler

Karmaşık metin yerleşimi yazım denetimi dilini belirler.

Sadece geçerli belge için

Öntanımlı dillerin ayarlarının sadece geçerli belge için geçerli olduğunu belirtir.

Asya dilleri desteği

Doğu Asya yazımı için Kullanıcı Arayüzü ögelerini göster

Asya dilleri desteğini etkinleştirir. Artık LibreOffice'de ilgili Asya dili ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Eğer Çince, Japonca ya da Kore dilinde yazmak istiyorsanız, bu diller için desteği kullanıcı arayüzünden etkinleştirebilirsiniz.

Çift Yönlü yazım için Kullanıcı Arayüzü ögelerini göster

Karmaşık metin düzeni desteğini etkinleştirir. Artık, LibreOffice'de ilgili karmaşık metin düzeni ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Karmaşık Metin Düzeni Kullanan Diller

Sistem girdi dilini yoksay

Sistem giriş dili/klavye değişikliklerinin göz ardı edilip edilmeyeceğini gösterir. Eğer göz ardı edilirse yeni metin girişinizde sistem dili değil belgenin veya paragrafın dili kullanılacaktır.

Uyarı Simgesi

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.