Çizelge seçenekleri

Çizelge için genel ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Choose - Charts.


Varsayılan Renkler

Veri satırlarına renk tanımlar. Bu seçenek sadece yeni oluşturulmuş çizelgelere uygulanır.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.