Yazdır

Çalışma sayfası için yazdırma ayarlarını belirler.

- LibreOffice Calc - Yazdır tüm çalışma sayfaları için ayarları tanımlar. Sadece mevcut belge için ayarları tanımlamak için Dosya - Yazdır'ı seçin, sonra Seçenekler düğmesine tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


Sayfalar

Boş sayfaların çıktısını basma

Hiç hücre içeriği olmayan veya çizim nesnesi içermeyen sayfaların yazdırılmayacağını belirtir. Hücre sınırları veya arkaplan rengi hücre içeriği olarak kabul edilmez. Boş sayfalar sayfa numaralamasında sayılmazlar.

Sayfalar

Sadece seçilen sayfaları yazdır

Dosya - Yazdır iletişim penceresinde ya da Biçim - Yazdırma Aralığı iletişim penceresinde daha geniş bir aralık seçilse bile, sadece seçilen çalışma sayfalarının yazdırılacağını belirtir. Seçili olmayan sayfaların içeriği yazdırılmayacaktır.

Öneri Simgesi

Çoklu sayfa seçmek için Ctrl tuşuna basılı tutarken çalışma alanının en altında bulanan sayfa isimlerine tıklayın.